Vandaag PS

Vandaag een weinig opwindend dagje in PS, bij gebrek aan agendapunten werden diverse ‘moties, vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Over ganzen, over de Olympische Spelen en over dierenwelzijn. En wat gekissebis over cultureel erfgoed in Brabant.

PS

Wel leuk: een paarse motie aangenomen over het industrieel erfgoed. Ingediend door de PvdA en gesteund door de VVD en de SP en de kleinere oppositiepartijen minus de CU. De scheidslijn lag in elk geval duidelijk tussen de christelijke parttijen en de rest. De rest vond dat naast religieus erfgoed, ook wel wat meer aandacht mocht uitgaan naar het industrieel erfgoed. Dit lag blijkbaar gevoelig bij CDA en ChristenUnie.

Olympische Spelen

De Brabantse Partij betoogde dat we nu al moesten inspelen op de mogelijke kandidaatstelling van Nederland in 2028. Uit de VVD-fractie klonk wat gemor omdat deze het bij de begroting al hadden geopperd. Ook onze fractievoorzitter Nico Heijmans viel even uit toen hij uitlegde dat de Olympische Spelen uiteindelijk toch om de sport begonnen waren. Iets waar Marusjka Lestrade duidelijk anders over dacht. Nico had de Griekse klassieken niet goed gelezen (volgens Marusjka). Nadat de koppeling met economisch gewin uit de motie was gehaald is deze uiteindelijk aangenomen, mét steun van de SP.

Dierenmoties

De Partij voor de Dieren diende vandaag twee moties in. Een motie die beoogde om ganzen te verleiden naar ingezaaide velden met witte klaver te komen om zo landbouwschade te vooromen. De andere om een prijs uit te reiken om diervriendelijke alternatieven voor letale (dodelijke) oplossingen te krijgen bij overlast. Ook D66 deed een duit in het zakje. De democraten diende een motie in om het debat rond dierenwelzijn wat beter te stroomlijnen. Lees hier meer voor deze motie, en hier voor die van de PvdD.

Vertrekkende statenleden

Ik lees net op het blog van Marusjka Lestrade iets wat helemaal langs me heen is gegaan. Twee zittende statenleden worden wethouder in Valkenswaard, lees hier. Voor GroenLinks zal het eerste Osse GroenLinks-raadslid, Evert van Schoonhoven, nu aantreden in PS vermoed ik. Ik ken Hetty minder goed, maar de andere aanstaande wethouder is de VVD-er Jan Verhoeven, waar ik samen met Veerle Sleegers vorig jaar op werkbezoek ben geweest op zijn gemengd bedrijf. Lees hier, en hier.

Geef een reactie