De Heus is een veevoederfabrikant die in twee plaatsen op een ongelukkige plek gevestigd is. Ongelukkig wil zeggen, vanuit het perspectief van omwonenden en andere belangen.

De provincie legt De Heus in Ravenstein eindelijk een dwangsom op na de uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden. In Den Bosch kwam De Heus vandaag in het nieuws: niet al hun vrachtwagens mogen meer de milieuzone in. En de fabriek staat in die zone.

Tramkade

Gisteren dus het langverwachte besluit van de provincie over De Heus in Ravenstein. Met dit persbericht werd het wereldkundig gemaakt:

Provincie legt De Heus dwangsom op

De provincie Noord-Brabant heeft richting veevoederfabriek De Heus in Ravenstein een voornemen voor een dwangsombeschikking van € 1,1 miljoen opgesteld. De Raad van State vernietigde onlangs de provinciale milieuvergunning van De Heus.

Voor het in gebruik hebben van tanks waarvoor geen vergunning is verleend, krijgt het bedrijf  een dwangsom van € 20.000 per week opgelegd, met een maximum van € 100.000.

De provincie gedoogde de situatie omdat naar haar oordeel zicht was op legalisatie van een in aanvraag zijnde bouwvergunning voor een 55 meter hoge schoorsteen. Hiervan kan nu geen sprake meer zijn, omdat de Raad van State de door de provincie verleende milieuvergunning vernietigd heeft. Naar verwachting zal de definitieve dwangsombeschikking begin december genomen worden.

Tegen het definitieve besluit kan het bedrijf bezwaar aantekenen bij de provincie en een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State. Op grond van de geldende vergunning mag het bedrijf per 1 januari 2008 weer 140.000 ton diervoeders produceren.

De provincie voert momenteel overleg met de directie van het bedrijf over een nieuwe milieuvergunning.

De inwoners van Ravenstein klagen al lang over de overlast van het bedrijf. Ook in Den Bosch wordt overlast ervaren. Zelf kan ik de uitstoot ook weer ruiken als ik buiten ben. Dat was niet de reden waarom het bedrijf vandaag in het nieuws was. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft milieuzones ingesteld. In die zones zijn vervuilende wagens taboe. De Heus ligt in een milieuzone. Vandaag in de krant (Brabants Dagblad):

Het mengvoederbedrijf De Heus Voeders aan de Tramkade in Den Bosch voelt zich in zijn belangen ernstig geschaad door het verbod om met vervuilende vrachtauto’s in de Milieuzone Binnenstad te komen.

De Heus wil óf aanpassing van de op 1 september ingestelde milieuzone, óf ontheffing van het verbod om er met vervuilende auto’s te rijden. “Wij hebben veel last van de milieuzone. Wij zijn het enige grote productiebedrijf binnen het gebied”, aldus bedrijfsjurist H. van Hoorn, die gisteravond namens De Heus het woord deed bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Lees hier het hele artikel. Naar mijn idee moeten de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Oss en de provincie samen met De Heus om de tafel gaan zitten om een allesomvattende oplossing te bedenken. Een verplaatsing naar een industrieterrein aan een haven. Natuurlijk zegt het bedrijf daar in eerste instantie nee tegen, zo komen ze sterker te staan bij onderhandelingen. Maar zo wordt een aantal problemen in één keer opgelost.

Oss kan in Ravenstein woningen bouwen en de inwoners zijn verlost van de overlast. En Den Bosch krijgt eindelijk kans om ‘de Kop van ’t Zand’ aan te pakken. Het gebied heeft ontzettend veel potentie. Eén van de oude gebouwen van De Heus kan prachtig herbestemd worden. Woningbouw, culturele instellingen die naast Willem II en de Verkadefabriek elkaar alleen maar kunnen versterken. Het gebied kan zich dan echt als eeb uitloper van de binnenstad ontwikkelen.

De Heus heeft eerder al aangegeven niet te willen verhuizen:

,,Ik weet vanuit de wandelgangen wél dat de gemeente Oss hierover nadenkt en dat de gemeente Den Bosch er samen met de provincie mee bezig is. Maar op beide voor ons belangrijke en uitstekend gelegen locaties is vertrek geen reële optie vanwege de hoge kosten. Alleen als ze daarvoor een oplossing hebben en ons bovendien een volwaardige nieuwe plek kunnen aanbieden, valt er serieus te praten”, verklaart directeur operationele zaken Gert-Jan Schipper van De Heus.

Het hele artikel, met verwijzingen is hier in het Brabants Dagblad te lezen. Ik weet niet of er wordt gesproken, maar zou het zeker een goede zaak vinden als partijen er in goed overleg uit kunnen komen.

Geef een reactie