Roze Zaterdag tegennatuurlijk?

Bianca van Kaathoven (SP Eindhoven) heeft samen met D66 en GL het initiatief genomen om Roze Zaterdag in 2013 naar Eindhoven te halen. Een CDA’er vond “‘homofilie’ tegennatuurlijk en dat moet je niet bevorderen”.

Roze Zaterdag Eindhoven

Ach folklore dacht ik nog, zo’n oude man die nog homofielen kent. Maar zoals gebruikelijk springt iedereen daar bovenop. Dus eigenlijk verdient hij (aldus Henk Krol) een bosje bloemen, want zoveel aandacht had de SP-D66-GL-PvdA-VVD-motie anders niet gekregen.

Hieronder het persbericht:

Meerderheid raad achter roze zaterdag.

Op dinsdag 21 september heeft een meerderheid van de raad haar steun uitgesproken om roze zaterdag 2013 naar Eindhoven te halen.

Op 21 september diende de SP, met GL en D66 een motie in de raad in, om bestuurlijke steun te vragen voor het naar Eindhoven halen van Roze Zaterdag in 2013. Alle partijen steunden deze motie, op raadslid Stoevelaar na.

De motie werd gesteund door een twintigtal organisaties in Eindhoven. Zij hebben aangegeven mee te willen denken over de invulling van Roze Zaterdag 2013.

Voor 1 mei 2011 zal Eindhoven een bidbook aanbieden aan Stichting Roze Zaterdag, waarna de Stichting zal besluiten welke stad in 2013 zich een jaar lang roze mag noemen.

Graag willen wij nu al alle organisaties bedanken voor hun steun en inzet om dit mogelijk te maken en alle organisaties die mee willen denken om Roze Zaterdag 2013 mogelijk te maken en vooral een feest van tolerantie te maken.

En hier het opiniestuk dat Bianca schreef n.a.v. het tegennatuurlijke gedoe (waar Anja Meulenbelt overigens ook een mooi stukje aan wijdde, klik hier):

Homo? Ja natuurlijk!

Op 21 september stemde raadslid Nico Stoevelaar (CDA) tegen een actuele motie van SP, GL, D66, PvdA en VVD om te proberen Roze Zaterdag in 2013 naar Eindhoven te halen. In de krant geeft hij als reden van zijn tegenstem dat hij homoseksualiteit tegennatuurlijk vindt. Dit standpunt past absoluut niet meer in deze tijd.

Het is heel jammer dat de heer Stoevelaar niet in de Raad uit heeft gelegd waarom hij tegen de actuele motie is. Een dag later blijkt hij dit wel tegen de krant te willen vertellen. Dat is een gemiste kans. Ik was graag met de heer Stoevelaar in debat gegaan over homoseksualiteit en tolerantie in Eindhoven. Hij noemt mij en vele anderen tegennatuurlijk, daar had ik met hem wel over in discussie willen gaan.

Roze Zaterdag zou het vieren van tolerantie moeten zijn. Een dag waarop gevierd wordt dat we allemaal anders, maar gelijk zijn, ongeacht achtergrond, afkomst, kleur of seksuele geaardheid.

In het tolerante Nederland zou je verwachten dat er geen discriminatie op grond van seksuele geaardheid meer bestaat. Echter, nog steeds worden homo’s en lesbiennes gediscrimineerd of zelfs gepest en mishandeld vanwege hun geaardheid.

Een twintigtal organisaties heeft haar steun toegezegd om Roze Zaterdag 2013 naar Eindhoven te halen. Ook willen zij graag meedenken over de invulling en hoe Eindhoven kan laten zien dat zij een tolerante stad is, naar al haar inwoners. Dit laat zien dat het initiatief nu al breed gesteund wordt in Eindhoven.

Als mede-indiener van de motie had ik gehoopt, dat een initiatief om de tolerantie en de diversiteit van mensen te vieren, op een unanieme meerderheid zou kunnen rekenen.

Stoevelaar laat met zijn tegenstem zien dat een evenement als Roze Zaterdag nog steeds nodig is. Met name vanwege de  reden die hij geeft voor zijn tegenstem:, homoseksualiteit zou tegennatuurlijk zijn.

Roze Zaterdag is een feest van tolerantie en diversiteit, maar ook een dag waarop de emancipatie en acceptatie van homo’s en lesbiennes in het middelpunt van de aandacht staat. Ieder raadslid zou dit feest moeten omarmen.

Bianca van Kaathoven,
Raadslid SP Eindhoven

Geef een reactie