De schrijfsels lopen wat door elkaar heen, maar de inspiratie komt niet altijd op logische tijdstippen. Afgelopen vrijdag de eerste echte vakcommissie meegemaakt: Ruimte & Milieu.

In een commissie worden voorstellen voor Provinciale Staten (PS) voorbesproken. Ook komen zaken aan de orde die niet direct in de vergadering van PS terugkomen. Het is een heel onwennige situatie voor ons. Twaalf van de achttien leden van de commissie is nieuw in PS. De SP mag nu drie mensen per commissie afvaardigen omdat we zo groot zijn. Daarbij leveren we vanaf nu ook de voorzitter van de commissie Ruimte & Milieu. Ook dat is wennen. Nico Schouten, de voorzitter, liet zich aardig gelden en moest natuurlijk laten zien dat hij niet partijdig was. Dat is aardig gelukt.

Ik was aardig zenuwachtig, dat verdwijnt pas na mijn eerste inbreng, die overigens wel aardig ging. Voordeel van de tweede grote fractie te zijn is dat je als tweede het woord krijgt. Kon je vroeger vaak beamen wat die ne die had betoogd, nu ben je als één van de eersten aan het woord en sluiten anderen zich aan. Ik vond het extra spannend omdat ik niet zeker was of ik de juiste toon en de juiste punten te pakken had. Gelukkig stond ik niet alleen in mijn kritiek dat de Jaarrekening niet inzichtelijk maakt wat er nu fout is gegaan. Ook waren er veel over- en ook onderschrijdingen van budgetten, zonder dat echt duidelijk was waar dat aan lag.

Een heel technisch verhaal eigenlijk. Naast die financieel-technische opmerkingen heb ik mezelf ook een enkele inhoudelijke gepermitteerd. Dat vond de voorzitter niet leuk, maar ik wilde écht wat zeggen over de biologische landbouw. Die bleef namelijk achter bij de planning. Niet vreemd als je als provincie de intensieve veehouderij meefinanciert door middel van bijvoorbeeld luchtwassers (die wassen de lucht zodat stank en schadelijke uitstoot gefilterd wordt, waardoor er meer dieren gehouden kunnen worden zonder dat je er buiten iets van merkt). De biologische landbouw kwam er maar bekaaid vanaf. Tot mijn verrassing reageerde gedeputeerde Onno Hoes positief op mijn suggestie om naar Noord-Hollands voorbeeld scholen te voorzien van biologisch voedsel en drank in de kantines. Daar zal ik hem aan houden!

Op het weblog van D66-collega Marusjka Lestrade staat een leuk verslag met foto’s van de commissievergadering. Klik hier om het te lezen.

This Post Has One Comment

  1. Goed idee dat biologisch voedsel en drank op scholen !
    Bob [en straks ook Loes] gaat naar de Vrije School,bovenbouw[voortgezet onderwijs] en die hebben een kantine waar alleen biologische dingen verkocht worden.Kookles op school is ook zoveel mogelijk met bioproducten.

    School is sowieso erg bezig met recycling[nieuw gebouw uit gebruikte stenen ],de natuur , het milieu.Energiebesparing.

    http://www.novalis.nl/

    Groetjes , Monique

Geef een reactie