CDA-lijsttrekker moet stofhappen

Als je als CDA-lijsttrekker en tevens Gedeputeerde in blinde paniek ’terugslaat’ naar critici, is er iets aan de hand.

CDA was voor stop uitbreiding intensieve veehouderij

Het CDA, in maart nog gedwongen mee te stemmen uitbreiding van intensieve veehouderij een halt toe te roepen, bevestigde dat in december – maar trok de keutel in. Lijsttrekker Ruud van Heugten ziet de electorale bui blijkbaar hangen en sloeg terug. Vrijdag mag hij zich verantwoorden.

Want je kunt Statenleden niet straffeloos beschuldigen van gepruts en de zweem van geldelijk gewin als gevolg van dat gepruts oproepen. En dat is wat Gedeputeerde én lijsttrekker van Heugten deed in de media:

Uit het Brabants Dagblad van 28 januari:

Brabants CDA-lijsttrekker en provinciebestuurder Ruud van Heugten haalt hard uit naar VVD en PvdA. Deze coalitiepartners van het CDA spelen volgens hem door ‘hun gedraai over de megastallen politieke spelletjes over de rug van burgers en boeren’. „ Zij wakkeren daarmee de conflicten in het buitengebied alleen maar aan.” Hij beschuldigt VVD- lijsttrekker Mieke Geeraedts, zijn grote tegenspeler in de verkiezingsstrijd om de macht in Brabant, met haar advocatenkantoor geld te verdienen aan juridische procedures die zij als statenlid met ‘doe- het-zelf- gepruts’ oproept. Geeraedts noemt Van Heugtens aanval ‘kwalijk, goedkoop en zielig’.

 

Interpellatiedebat aangevraagd

De SP deed een verzoek tot het houden van een interpellatiedebat tijdens de vergadering van Provinciale Staten aanstaande vrijdag waar Van Heugten zich moet verantwoorden voor zijn uitspraken. En dit was de reactie, verstuurd via de provincie, als perscommuniqué van het CDA:

Perscommuniqué CDA

CDA-lijsttrekker Ruud van Heugten betreurt dat in zijn reactie op kritiek van VVD en PvdA op het lopende-zakenbeleid, ten onrechte het beeld is ontstaan dat hij de persoonlijke integriteit van

VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts in twijfel zou trekken.

“Als die relatie desondanks in de media is gelegd, dan betreur ik dat, neem ik daar inhoudelijk afstand van, en bied ik Mieke Geeraedts en haar kantoor excuses aan voor de gewekte indruk.” Van Heugten benadrukt te hebben gereageerd als lijsttrekker van het CDA. “In die hoedanigheid werd ik aangesproken.”

“Het CDA heeft een inhoudelijk meningsverschil met VVD en PvdA, maar ik heb in mijn reactie aan de media beslist geen rechtstreekse relatie willen leggen met het handelen van Mieke Geeraedts als statenlid en de werkzaamheden van haar advocatenkantoor in het dossier van de lopende zaak in Gassel”, aldus Van Heugten.

Afgelopen week reageerde Van Heugten in de media op kritiek dat hij als CDA-lijsttrekker van Brabant alleen zou komen te staan in het dossier lopende zaken megastallen, omdat coalitiegenoten VVD en PvdA het niet eens zijn met de laatste wijzigingsvoorstellen. “Waar het om gaat is dat zij telkens met nieuwe eisen komen en ondertussen volkomen ten onrechte suggereren dat het CDA probeert uit te komen onder het Statenbesluit van 19 maart vorig jaar om geen nieuwe megastallen meer toe te staan. Wat ze lijken te vergeten is dat tegelijk ook unaniem is besloten dat al lopende zaken nog moesten doorgaan.”

Ruud van Heugten

Deze reactie was niet genoeg, in elk geval niet voor de SP. Het interpellatieverzoek is dan ook gehandhaafd. En toen kwam vandaag deze brief, geen perscommuniqué, maar een brief van de Van Hugten zelf:

Excuses van de CDA-lijsttrekker

Aan: leden van Provinciale Staten
CC: leden van Gedeputeerde Staten en media

Geachte leden van Provinciale Staten,

Op vrijdag 28 januari jl. stond er in enkele Brabantse dagbladen een artikel waarin ik uitspraken heb gedaan over uw Staten en over statenlid Mieke Geeraedts in het bijzonder. Ik had deze uitspraken niet moeten doen, en heb daar dan ook spijt van. Afgelopen weekend heb ik daarom een perscommuniqué uit laten gaan, waarin ik mijn excuses heb aangeboden. De dagbladen hebben naar aanleiding van dit communiqué en de reacties vanuit de Staten ook de dagen daarna aandacht besteed aan de ontstane situatie.

Naar aanleiding van mijn uitspraken is het beeld ontstaan dat ik de integriteit van statenlid en VVD-lijsttrekker Mieke Geeraedts in twijfel zou trekken. Dat betreur ik en daar neem ik afstand van, want dat is niet het geval. Excuses aan mevrouw Geeraedts en haar advocatenkantoor zijn gepast. In een persoonlijk gesprek heb ik mijn excuses aan mevrouw Geeraedts aangeboden. Tevens heb ik die excuses publiekelijk uitgesproken in het perscommuniqué van afgelopen weekend. Via deze brief aan uw Staten wil ik u expliciet laten weten dat ik op geen enkele manier twijfel aan de persoonlijke integriteit van een lid van uw Staten.

Ook betreur ik de wijze waarop ik de besluitvorming in uw Staten heb gekenschetst. Dat had ik niet moeten doen, en ik bied u hiervoor mijn excuses aan. Want daarmee heb ik de indruk gewekt, dat ik als gedeputeerde het werk van Provinciale Staten zou diskwalificeren. Bovendien begrijp ik dat dit door u wordt opgevat als een gebrek aan respect voor uw Staten en twijfel aan mijn loyaliteit. Als gedeputeerde respecteer ik echter de kaders die de Staten aangeven en blijf ik steeds loyaal naar uw besluiten handelen en die uitvoeren.

Hoogachtend,
Ruud van Heugten

 

This Post Has One Comment

Geef een reactie