SP in Nuenen


Gisteravond ben ik met Mia van Boxtel naar Nuenen getogen voor een ledenbijeenkomst aldaar. Eerst dus naar Nijnsel getuft, daarna naar Eindhoven om Bernhard Gerard (links op de foto) op te pikken en toen nog even langs het partijkantoor in Eindhoven.

De afdeling Eindhoven is voor Nuenen de ‘moederafdeling’. Zij had de 40 leden in die gemeente uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst.

De ledenbijeenkomsten in verschillende wijken en kernen zijn een nieuw initiatief van de SP Eindhoven. Zeker in plaatsen waar nog geen eigen afdeling actief is kan zo’n avond een eerste begin zijn. Dat was ook precies het gevoel wat ik aan de bijeenkomst van gisteren overhield. Dat ik aanwezig geweest ben bij de verwekking (de geboorte laat nog even op zich wachten) van een nieuwe SP-afdeling. Als gezegd zou ik een praatje houden over de uit- en inbreidingsplannen van de gemeente Nuenen, in relatie tot de omgeving.

Nuenen is omgeven door de Ecologische Hoofdstructuur en er lopen twee beken langs de dorpen: de Kleine DOmmel en de Hooidonkse Beek. De paarse plekken op de kaart zijn de lokaties waar gebouwd is, of gaat worden. De grote plek links ligt dicht bij de Kleine Dommel.

Naast de papieren werkelijkheid is er ook nog de bestuurlijke. Bernhard Gerard (fractievoorzitter SP in Eindhoven), vertelde van het moeizaam tot stand gekomen akkoord tussen Eindhoven en haar buurgemeenten over het aantal te bouwen woningen. Eindhoven heeft veel meer sociale huurwoningen dan de omliggende gemeenten. Daar is 80 tot 90% vrije sector. Om annexatie te voorkomen hebben deze gemeenten (o.a. Nuenen) ingestemd met het bouwen voor Eindhoven, inclusief sociale woningbouw.

Ondanks boetebedingen slaagt de gemeente Nuenen er niet in om tot nu toe meer dan hooguit 2% van de geplande huizen neer te zetten. De Brabantse Milieufederatie (BMF) heeft onlangs aangegeven dat een groot gedeelte van de nieuwbouw beter op lokaties in Son gepland kan worden. Ik ben geneigd ze daarin te volgen. Maar van Bernhard begreep ik dat dat het moeizaam bereikte akkoord tussen Eindhoven en de randgemeenten weer op losse schroeven zet. Dat wordt nog een lastige afweging wanneer dit in PS aan de orde komt.

Verder was het een leuke avond. Vooral omdat de aanwezige leden zo enthousiast waren dat een volgende vergadering al meteen gepland werd. Eén van de leden stelde een kantoor beschikbaar voor een politiek spreekuur en de eerste acties werden al beraamd. Vandaar de bovenaan genoemde ‘verwekking’ van een nieuwe SP-afdeling.

Geef een reactie