Ingang Vinkeloord
Eigenlijk is het officieel ’t Soperse Bos, maar die aanhalingstekens in de titel worden vaak verkeerd weergegeven. Het stukje hieronder gaat natuurlijk over de mogelijke legalisering van een gedeelte van Vinkeloord. Daartoe had ik gisteren een afspraak met twee leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van ’t Soperse Bos.

Als ik één ding geleerd heb, en steeds in gedachten moet houden, dat ik nooit te snel een situatie moet beoordelen. Door het gesprek van gisteravond met Tinie Akkermans en Hans Meenhorst van de VvE ’t Soperse Bos is mij weer heel wat duidelijk geworden over de specifieke situatie in dat deel van Vinkeloord. Woensdagavond heb ik nog een gesprek met de kritische raadsleden van Partij Maasdonk en dan hoop ik nóg meer te weten.

De bestuursleden van de VvE kwamen goed beslagen ten ijs. Ze waren ook heel open. Ze wilden de kans om hun standpunt toe te lichten en van de politiek verwachten ze óók heldere standpunten. We hoefden het niet eens te zijn, als zij maar wisten waar ze aan toe waren. Nu moest ik ze op dat laatste punt enigszins teleurstellen, want het SP-standpunt over permanente bewoning van vakantiehuizen is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor mij was het gesprek vooral nuttig om me beter te kunnen verdiepen in de materie, om zo tot een goed politiek oordeel te komen.

plattegrond 't Soperse Bos

Ik besef dat ik nu al heel veel woorden vuil maak zonder op de zaak in te gaan. Ik zal proberen in het kort uit te leggen waar het over gaat. In 2005 is de provincie door de gemeente Zundert benaderd om mee te werken aan de herbestemming tot woonwijk van Parc Patersven, een recreatiepark waar een gedeelte van de vakantiewoningen permanent bewoond werd en waar, volgens de gemeente en de provincie, handhaving van het verbod op permanente bewoning niet langer houdbaar was. De SP stemde toen tegen, hieronder de bijdrage van SP-collega Veerle Slegers:

  • Bezwaar tegen voornemen: er is geen deugdelijke haalbaarheidsstudie verricht; weinig gezegd over kwaliteit van het park als woonwijk. De herinrichting moet kwaliteit opleveren, maar die is nu niet gegarandeerd.
  • SP wil terughoudend zijn met aantasting GHS (vanwege waterberging en  ontsluiting).
  • Vereniging van eigenaren nog niet akkoord gegaan met voorwaarden en   onduidelijkheid ten aanzien van exploitant; die laatste moet bij de besluitvorming worden betrokken.
  • Conclusie: op dit moment nog geen groen licht voor het experiment, nog teveel haken en ogen. De SP heeft ernstige bedenkingen tegen legalisatie van Parc Patersven.

Hebben we als SP op dit moment nog geen uitgekristalliseerd standpunt over legalisering in zijn algemeenheid, de situatie in Vinkeloord verschilt weer heel erg met die van Parc Patersven. De gemeente Maasdonk blijkt al heel lang bewoners in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie, met alle rechten van dien. Zo kunnen mensen een beroep doen op Bijstand in geval van werkeloosheid, betaalt men gewoon OZB, hondenbelasting en dergelijke. Ook mogen bewoners gewoon stemmen in Maasdonk bij verkiezingen.

Eerder heeft de gemeente al een gedoogbeschikking gestuurd naar (iets te veel) bewoners van Vinkeloord.  Bewoners hebben sindsdien ook gewoon een adres, compleet met straatnaam en postcode. Het is dus niet zo dat allebewoners op het adres ‘Vinkeloord 1’ staan ingeschreven. De VvE heeft sluitende afspraken gemaakt met de gemeente over de oplevering om niet van de straten, openbare verlichting en riolering.

De gemeente Zundert heeft vanaf het gemeenteraadsbesluit eind 2004 nog tot juni 2007 moeten wachten voordat de provincie akkoord ging met herbestemming van Parc Patersven. Ook waren Gedeputeerde Staten heel stellig in het voorstel over een eventuele beleidswijziging in de toekomst:

Eerst nadat de resultaten van de herbestemming en herinrichting van Parc Patersven bekend zijn, kan bezien worden of er een generieke beleidswijziging gewenst is om ook andere recreatieparken voor herbestemming in aanmerking te laten komen en zo ja, onder welke voorwaarden. In het concept principe-standpunt hebben wij daartoe een aantal criteria verwoord. Omdat een aantal de door ons benoemde aspecten eerst na langere termijn meetbaar zijn, stellen wij daarbij voor een eerste evaluatie op te stellen over circa 3 jaar.

In gewoon Nederlands: gemeenten en bewoners van andere parken die hun kans op legalisatie schoon zagen, maken pas kans na een evaluatie van het ‘experiment Parc Patersven’.  Maar goed, wellicht is de provincie niet doof voor parken waar de omstandigheden heel anders zijn dan in het Zundertse Parc Patersven.

Woensdag hoop ik weer wat andere gezichtspunten te horen van de lokale politiek.

Geef een reactie