Hiv-positieven verzekerbaar

Nog meer goed nieuws: Hiv is door verzekeraars als chronische aandoening erkend, hiv-positieven zijn nu beter verzekerbaar. Onder ‘lees meer’ het persbericht van de Hiv Vereniging Nederland.

HIV ALS VERZEKERBARE CHRONISCHE AANDOENING ERKEND

Het persbericht van Hiv Vereniging Nederland:

Hiv Vereniging Nederland is verheugd over de conclusie van het Verbond van Verzekeraars dat er voldoende statistische gegevens zijn om hiv als een te verzekeren chronische aandoening te erkennen. Conclusies in het rapport “Verzekerbaarheid hiv uitgebreid” bieden verzekeraars mogelijkheden om levensverzekeringen nu ook aan te bieden aan mensen met hiv, die nog niet met hiv-medicatie zijn begonnen. Verder is het aanpassen van vragen over aids in de Gezondheidsverklaring door het Verbond een belangrijke stap om stigma en discriminatie van mensen met hiv binnen de financiële dienstverlening weg te nemen.

Verzekerbaar ook zonder start hiv-medicatie
Al in 2005 adviseerde het Verbond van Verzekeraars levensverzekeringen open te stellen voor mensen met hiv die met hiv-medicatie waren begonnen. Nu adviseert het Verbond om ook mensen met hiv die nog niet worden behandeld te verzekeren. Dit doet recht aan de relatief goede gezondheidssituatie van die groep. Het Verbond baseert zich op statistieken van Stichting HIV Monitoring.

De nieuwe Gezondheidsverklaring: hiv een gewone chronische aandoening
De vragen over aids in de gezondheidsverklaring worden aangepast. Hiv wordt in de toekomst genoemd als een van de chronische aandoeningen en niet meer apart behandelt. Dat werd als stigmatiserend ervaren en leidde regelmatig tot directe afwijzing. Vooroordelen binnen de financiële dienstverlening moeten verdwijnen. Hiv Vereniging Nederland roept het Verbond dan ook op de Gezondheidsverklaring zo spoedig mogelijk aan te passen en de bij haar betrokken beroepsgroepen, zoals geneeskundig adviseurs en tussenpersonen, goed te informeren dat mensen met hiv verzekerbaar zijn. Deze stap is een uitermate belangrijke ontwikkeling voor de maatschappelijke positie van mensen met hiv. Het doet recht aan hoe mensen feitelijk leven met hiv en dat is niet alleen belangrijk voor de mogelijkheid voor mensen met hiv om bijvoorbeeld een huis te kopen maar is ook goed voor de beeldvorming rond hiv.

Nodige vervolgstappen
Hiv Vereniging Nederland roept het Verbond van Verzekeraars verder op het acceptatiebeleid en de hoogte van de premies regelmatig aan te passen aan de meest recente medische ontwikkelingen en statistieken en jaarlijks inzicht te geven in de acceptatiegraad bij verzekeraars. Hiv Vereniging Nederland roept verzekeraars op het advies van het Verbond van Verzekeraars daadwerkelijk op te volgen en de acceptatiecondities van hun levensverzekeringen te verruimen.

Ook andere verzekeringen openstellen
Meten is weten en volgens het Verbond geven de statistieken geen reden om vooroordelen over hiv – ook bij buitenlandse verzekeraars – in stand te houden. Hiv Vereniging Nederland roept verzekeraars op ook andere verzekeringen waarbij mensen met hiv worden geweigerd, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen, open te stellen conform de statistieken zoals gebruikt door het Verbond van Verzekeraars.

This Post Has One Comment

Geef een reactie