Het duurde even voordat ik eens de energie had om er aan te beginnen, maar vandaag zijn de schriftelijke vragen over het niet organiseren van een Klimaatconferentie ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Enkele weken geleden besloten Gedeputeerde Staten om adviezen van de Provinciale Commissie Ecologie en de Provinciale Planologische Commissie naast zich neer te leggen en geen conferentie te organiseren over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze provincie.

Hier dan het resultaat, na het nodige overleg met enkele fractiegenoten:

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Heesch, 26 juni 2007

Betreft: Vragen ex. Art. 3.2 Reglement van Orde in zake Klimaatconferentie

Geacht College,

Op 19 april hebben de Provinciale Commissie Ecologie (PCE) en de Provinciale Planologische Commissie (PPC) uw college geadviseerd betreffende het organiseren van een symposium over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor Brabant. Met de voornoemde commissies is de fractie van de Socialistische Partij (SP) van mening dat klimaatverandering van belang is voor het milieu-, energie-, water- en mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant. Op 29 mei besloot uw college de adviezen van de PCE en PPC niet over te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

1. Wat zijn de overwegingen van uw college om het advies van de PCE en de  PPC niet over te nemen?

2. Hebt u het besluit om het advies van de PCE en de PPC af te wijzen gemotiveerd richting de voornoemde commissies? Zoja, hoe luidde de motivering?

3. Hoeveel tijd en geld was er al gestoken in de voorbereidingen van de klimaatconferentie, c.q. het klimaatsymposium?

4. Hoe denkt uw college in de toekomst de gevolgen van klimaatveranderingen in onze provincie in beleid te vatten?

5. Hoe beziet uw college de adviesfuncties van de PCE en de PPC?

6. Is uw college alsnog bereid om de kennis en contacten van voornoemde commissies in te zetten bij de ontwikkeling van een beleid ten aanzien van de gevolgen van klimaatveranderingen in onze provincie (anders dan d.m.v. een klimaatconferentie)?

Vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,
Ron van Zeeland

This Post Has One Comment

  1. Hoi Ron,
    Volgens mij hebben de statenleden zelf geen toestemming gegeven voor de organisatie. Annemarie Moons wilde het zelf wel. Werd als een ‘nederlaag’ voor haar beschreven in de krant. Ze zal dus blij zijn met deze vragen en de steun.

    Groetjes,

    Marusjka

Geef een reactie