Cultuur: Brabantse musea dicht

Cultuur: Brabantse musea dicht

Cultuur – Vorig jaar sloot Scryption in Tilburg de deuren en nu dreigt de collectie van het Kunstlichtmuseum Eindhoven uiteen te vallen.

 Ik ben benieuwd hoe dat te rijmen valt met de ambities om Culturele Hoofdstad van Europa te worden? Mijn eerste schriftelijke vragen over cultuur zijn vanochtend naar Gedeputeerde Staten verstuurd.

Geacht College,

  1. Hebt u kennis genomen van het sluiten van het Kunstlichtmuseum Eindhoven en het dreigende uiteenvallen van de collectie van dit museum?
  2. De SP-fractie betreurt het dat een museum met een collectie welke zo zeer aansluit bij de culturele en industriële historie van Eindhoven in het zicht van Culturele Hoofdstad verdwijnt. Hetzelfde geldt voor Museum Scryption in Tilburg. Deelt uw college dit met de SP-fractie?
  3. Zijn gemeentelijke cultuurbezuinigingen en sluiting van musea (zoals het Kunstlichtmuseum en Scryption) i.h.k.v. de kandidaatstelling voor Culturele Hoofdstad van Europa in B5-verband onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, wat was hiervan het resultaat? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te agenderen? Indien u hiertoe niet bereid bent, graag met argumenten omkleed.
  4. Wat is er verder door uw college ondernomen om deze culturele kaalslag een halt toe te roepen en wat is concreet gedaan om sluiting van de musea en andere culturele instellingen te voorkomen?
  5. Is uw college bereid om in B5-verband actief te zoeken naar creatieve oplossingen (desnoods binnen de gemeentelijke budgetten t.b.v. Culturele Hoofdstad) die voor Brabant waardevolle musea of collecties behouden? Zo nee, waarom niet?

 

 

Geef een reactie