Ravenstein & Engelen


Vandaag heb ik Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de verplaatsing van de twee vestigingen van De Heus Veevoeders in ‘s-Hertogenbosch en Ravenstein. Dit is volgens mij hét moment om de zaken eens goed en duurzaam op te lossen.

Hieronder de vragen die ik vanmorgen stelde:

1. Zijn er concrete afspraken gemaakt met De Heus over de verplaatsing van de productie naar een andere locatie? Zo ja, kunt u bevestigen dat de volledige productie van de locatie Kop van ’t Zand naar een nieuw te bouwen vestiging in
’s-Hertogenbosch gaat?

De SP-fractie zou verplaatsing van een (deel van) de Bossche productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling vinden.

2. Bent u met de SP-fractie van mening dat verplaatsing van productiecapaciteit naar de vestiging Ravenstein een ongewenste ontwikkeling zou zijn? Zo nee, waarom niet?

In ’s-Hertogenbosch is onder inwoners van Engelen onrust ontstaan door de mogelijke nieuwvestiging van De Heus op bedrijventerrein De Rietvelden.

3. Bent u met de SP-fractie van mening dat voorkomen moet worden dat de geuroverlast zich verplaatst binnen de gemeente
’s-Hertogenbosch?

4. Bent u bereid om in samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss, het Rijk en het bedrijf de mogelijkheden te onderzoeken om tot één nieuwe vestiging te komen waarbij geen sprake is van geuroverlast voor omwonenden, geen wezenlijke landschapsaantasting is en waarbij De Heus voldoende groeimogelijkheden heeft voor de toekomst?

In Den Bosch is met name in het dorp Engelen onrust ontstaan omdat omwonenden bang zijn straks met de stank opgescheept te zitten. Voor de Bossche binnenstad een probleem opgelost, voor Engelen een probleem erbij. Als er ooit een goed moment is geweest om alles samen te pakken en met één goede oplossing voor zowel Ravenstein als Den Bosch te komen is het nu wel. Het provinciebetsuur moet dus aan de slag. Het politieke tij lijkt nu ook in Provinciale Staten te kunnen keren, zie hier.

Het comité ‘Het kan HEUS beter‘ stuurde me n.a.v. de vragen kopie van een brief aan de gemeente Oss met dezelfde strekking en een tijdelijke oplossing voor de milieubeschikking voor de vestiging Ravenstein. Wie weet kunnen de inwoners van Ravenstein en Den Bosch over een paar jaar opgelucht ademhalen.

This Post Has One Comment

  1. Beste Ron,
    Het is de SP eigen om bij zaken die het er toe doen aandacht te blijven vragen en naar gemeenschappelijke oplossingen te streven. Hier staan wij wel achter. Ook wij streven naar duurzame oplossingen op termijn. Wij wensen je veel succes. Het Comité Het kan HEUS beter Ravenstein.

Geef een reactie