Rüpp: herziening vonnis megastal
2007 - mestbiggen

Gedeputeerde Rüpp wil een herziening van het vonnis over de megastal in Diessen, zo is vandaag in het Brabants Dagblad te lezen. Hij blijkt dus niet écht onder de indruk van de gerezen weerstand dus.

Provincie vraagt om herziening vonnis megastal in Diessen
‘ Ten onrechte milieu­vergunning varkens­bedrijf vernietigd’.

Provinciebestuurder Paul Rüpp wil de Raad van State vragen diens uitspraak over de me­ga- veehouderij in Diessen op kor­te termijn te herzien.

„Wij laten dit juridisch uitzoeken. De beslissing valt maandag”, ver­klaart de gedeputeerde.Volgens Rüpp heeft de bestuurs­rechter ten onrechte de milieuver­gunning voor dit bedrijf van 16.000 varkens vernietigd. Dit ge­beurde woensdag op verzoek van omwonenden.

„Wij hebben wel degelijk via nauwkeurige berekeningen aange­toond dat de ammoniakbelasting op verschillende delen van het na­bijgelegen Europees beschermde natuurgebied Kempenland-West afneemt door twee milieuvergun­ningen van andere bedrijven in te trekken”, weerspreekt Rüpp de uit­spraak. Daarin oordeelde de Raad van State dat de provincie niet had onderzocht of het natuurgebied significante schade van de varkens­houderij kan ondervinden.

Door om herziening van de uit­spraak te vragen, poogt de provin­cie de varkenshouderij van de Oirschotse ondernemer Bert Rij­nen alsnog op korte termijn moge­lijk te maken. Lukt dat niet, dan moet de vergunningprocedure van voren af aan beginnen.

Vandaag zit de gedeputeerde aan bij de commissie Ruimte en Milieu. Mag hij (in de rondvraag  uitleggen hoe tot deze beslissing is gekomen.

Geef een reactie