Ruimtelijke Ordening in de commissie


Vanochtend om 09.30 uur het vervolg van de introductie Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) bijgewoond en aansluitend de laatste commissievergadering voordat ook voor ons het zomerreces eindelijk is begonnen. De WRO is vreselijk technisch, maar heel belangrijk. Er is een nieuwe Wet RO. Voor zittende Statenleden was de oude wet soms al ingewikkeld genoeg en nu vallen we als nieuwe Statenleden met onze neuzen in de boter: de nieuwe wet moet op provinciaal niveau ingepast worden.

Ruimtelijke Ordening

Het is een technisch verhaal, het komt er op neer dat de Provincie instrumenten heeft om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. De nieuwe wet gaat uit van een sterkere verantwoordelijkheid voor gemeenten, decentraliseert dus de bevoegdheden. Nu speelt in de Staten de discussie hoe we de nieuwe wet gaan toepassen. Je ziet de scheidslijnen zich langzaamaan aftekenen. Geprikkelde reacties bij directie en bij het CDA op kritische kanttekeningen van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Brabantse Partij. Ook de PvdA neigt soms onze kant op. Wij zijn voor een zo strak mogelijke regie voor de provincie om ongewenste toestanden tegen te gaan.

Op de agenda stonden weer de nodige streekplanafwijkingen. Na een telefoontje met de secretaris gisteren kwam ik tot de ontdekking dat we steeds achter de feiten hobbelden. Ik heb toch wat van één afwijking gezegd (over uitbreiding van glastuinbouw in Laarbeek). Het boetekleed aangetrokken dat ik er niet op tijd bij was en dat nu de besluitvorming helaas rond was. Gelukkig stond er vandaag een stukje over in het Brabants Dagblad. De inspectie VROM klaagde dat te veel naar de belangen van drie ondernemers was gekeken en te weinig naar omwonenden. Rüpp antwoordde dat er wel meer natuur terug kwam dan dat er stond. Na afloop kreeg ik steun van een CDA-collega die daar in de buurt woont. De bomen bleken inmiddels al snel (illegaal) gekapt te zijn.

Veerle Sleegers had een onderwerp op de agenda van de commissie laten plaatsen. Het ging om inwoners van Nijnsel (gemeente Sint Oedenrode) die protesteren tegen de gang van zaken rond de aanleg van een camping. Een waardevolle ‘bolle akker’ en een ‘holle weg’ zijn al gesneuveld. De gemeente houdt slecht toezicht en de provincie heeft wettelijk gezien weinig in te brengen.

Mevrouw Van Boxtel sprak namens de omwonenden in. Onderwijl zat gedeputeerde Rüpp tamelijk ongeïnteresseerd met een mobiel apparaatje te spelen. Na mijn gefrons richting voorzitter zei hij er gelukkig wat van. In tweede termijn hebben we na o.a. interrupties van mij de toezegging losgepeuterd dat de gedeputeerde contact opneemt met de inspectie VROM. Beter iets dan niets zullen we maar zeggen.

This Post Has 2 Comments

  1. “Onderwijl zat gedeputeerde Rüpp tamelijk ongeïnteresseerd met een mobiel apparaatje te spelen.” In een woord schandalig. Het is mij trouwens vaker opvallen dat meneer Rüpp bijv. tijdens PS-vergaderingen uitgebreid de krant zit te lezen.

  2. Nou Wouter ik wil ook wel reageren.
    Wat doet zo`n Rüpp nog in de Politiek ??
    De bomen bleken inmiddels al snel (illegaal) gekapt te zijn. Wij in deurne kregen een illegaal fietspad, maar owé’als wij burgers wat verkeerd doen !!!

    Gr Jack

Geef een reactie