Bomenkap: trom roeren helpt


De trom roeren over onnodige bomenkap in Den Bosch helpt. De laatste weken zijn plannen bijgesteld of ter discussie gesteld.

Bomenkap in Den Bosch

Vandaag was te lezen dat zowel een bouwplan op het voormalige HAS-terrein aan de Antoon der Kinderenlaan is aangepast (versie zoveel) waarbij bomen kunnen worden gespaard. Ook de plannen voor het bijna-voormalige-GZG-terrein zijn aangepast. De rooilijn op het Kardinaal van Rossumplein (ik ging daar voor het eerst ‘op kamers’) is aangepast waardoor de mooie platanen behouden blijven.

Al dat geroffel op de trom door Stichting Boom & Bosch (ze hebben helaas nog geen webstek) is dus niet voor niets geweest. Nu wordt zelfs vanuit de gemeenteraad het plan om de Paradekastanjes te vervangen door veel jongere linden weer ter discussie gesteld. De oorspronkelijke reden om van de kastanjes af te willen is achterhaald. De kastanjebloedziekte is over het hoogtepunt heen. De peiling van de gemeente was ook een aanfluiting dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

Zo wordt de gemeente net op tijd (in maart moet verantwoording afgelegd aan de kiezers) wakker en ziet dat ze om oeverloze protesten en bezwaren kan omzeilen door te luisteren naar redelijke geluiden.

Geef een reactie