Vandaag weer een lange vergaderdag terwijl de agenda hooguit een Statenvergadering tot een uur of drie legitimeerde. Het was de eerste vergadering van Provinciale Staten onder voorzitterschap van de nieuwe CdK Wim van de Donk. Beladen onderwerp vandaag: hoe gaat PS om met het burgerinitiaief over megastallen. Klik hier voor het videoverslag op brabant.nl.

De vergadering werd begonnen met een in memoriam voor het overleden CDA-Statenlid Jaques Ermen.  Niet veel later werd zijn opvolger beëdigd.

Zelf hoef ik vandaag in de Statenzaal niet aan de bak. Wel ga ik vandaag met onze nieuwe fractiemedewerker RO/landbouw/milieu wat zaken regelen en alvast wat belangrijke onderwerpen doorspreken.

Veerle Slegers (SP) betoogt over het burgerinitiatief (megastallen) dat zorgvuldigheid vooropstaat in de voorbereiding vand e behandeling in PS, maar als de voorbereidingscommissie vindt dat de Statenbehandeling eerder dan 20 maart (voor de gemeenteraadsverkiezingen)  plaats kan vinden.

Het ligt blijkbaar bij het CDA gevoelig, want die vroeg bij interruptie of het als het zorgvuldiger blijkt, voor de SP ook kan betekenen dat PS ná 20 maart spreekt over het burgerinitiatief megastallen.

Veerle citeert gretig uit dde toespraak van Wim van de Donk bij een interruptie van Mieke Geeraedts van de VVD die zich hardop afvroeg hoe het gezondheidsonderzoek van de GGD dit debat niet in de weg zit. Dringen bij de interruptiemicrofoons nu: 2 SP-ers, 1 GL, 1 PvdD.

De PvdA vindt sluit niet uit dat als het zorgvuldig kan voor de gemeenteraadsverkiezingen het debat plaatsvindt. En zo ontspoort een procedurevoorstel wederom in een overloze discussie. Emoties voeren weer de boventoon zoals in elk debat over de intensieve veehouderij.

Tussendoor heb ik me vooral beziggehouden met de introductie van onze nieuwe fractiemedewerker RO/milieu Ramon Boersbroek. Hij tekende vandaag zijn contract. Na een uurtje rust ben ik weer teruggekeerd in de Statenzaal waar het laatste onderwerp besproken wordt: Joint Venture Aviolanda Woensdrecht.

Dat voorstel zit nog niet goed in elkaar. Er staan zelfs nog feitelijke onjuistheden in, zo moest Gedeputeerde Rüpp toegeven. De hamvraag is of we als overheid in een joint venture moeten treden, waarbij de financiële risico’s nog niet helder zijn.

Daarnaast, voor mij erg belangrijk, vliegbasis Woensdrecht is de kern van het nieuwe bedrijventerrein. Dat zorgt nu al voor de nodige overlast (geluid, uitstoot) in de naburige Natura2000-gebieden.

Nog altijd bezig (er is weer geschorst). Het stuk rammelde aan nogal wat kanten en de schorsing is gebruikt voor vruchtbaar coalitie-overleg. Oppositie wil intrekking van het voorstel. Uiteindelijk deed Paul Rüpp de toezegging dat er het voorstel herschreven zou worden.

Ook deed hij na een interruptie van mij de toezegging om na te gaan of schijnlandingen van AWACS-toestellen op Woensdrecht meetellen als officiële vliegbeweging en dus ook voor de geluidsruimte.

Aan het einde van de vergadering werd weer een (tijdelijk) nieuw CDA-Statenlid beëdigd. Dit keer ter vervanging van Petra Paulides die met zwangerschapsverlof ging. Zo was de cirkel weer rond.

Na afloop was er voor de die hards nog een ambtelijke presentatie van he Provinciaal Waterplan. Een vuistdik statenvoorstel waardoor mijn tas niet meer dicht kon. Over dat waterplan de komende weken meer.

Geef een reactie