Provinciale Staten geïnstalleerd

Gisteren zijn de nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd, zoals dat heet. Een plechtig moment is de beëdiging door de Commissaris van de Koningin.

Nieuwe Provinciale Staten

In tegenstelling tot op veel andere plaatsen werden hier de nieuwe leden van Provinciale Staten in groepjes van vier naar voren geroepen en legde men één voor één de verklaring of de eed af. Als laatste mocht ik samen met Jeanette Zwijnenburg van de VVD (die ik al goed kende van de vorige periode) de gelofte doen.

Verder stond er niet veel meer op de agenda dan het instellen van een voorlopige commissie lopende zaken waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Totdat er een nieuw college van Gedeputeerde Staten is aangetreden en de vakcommissies zijn vastgesteld zal deze commissie alle lopende zaken behandelen.

In de pauze was er een Brabantse koffietafel, maar veel mensen waren al vertrokken. Onze fractievoorzitter is nu als nestor van Provinciale Staten tijdelijk eerste vicevoorzitter en in die hoedanigheid sprak hij ons toe in de Bois le Duczaal. Voor de nieuwkomers was er nog een informatiebijeenkomst over ict, die heb ik als oudkomer maar niet bezocht.

Alle aandacht gaat nu uit naar de onderhandelingen voor de nieuwe coalitie. Daar zijn veel varianten mogelijk. Naast de huidige coalitie (krappe meerderheid) wordt ook VVD-CDA-PVV genoemd. Ik geef deze weinig kans. Niet alleen botert al een tijdje minder tussen CDA en VVD, de PVV is als nieuwkomer totaal onbekend met het bestuur.

Mijn persoonlijke voorkeur zou zijn: VVD-SP-PvdA-D66, samen goed voor 32 van de 55 zetels. Kansen voor natuur en duurzame landbouw. De verhoudingen zijn onderling goed en er is evenwicht tussen links en rechts, liberaal en sociaal.

Geef een reactie