Politiek werk weer begonnen


En eigenlijk ook niet helemaal. Vanmiddag/avond was de eerste vergadering na het zomerreces van de commissie Beleidsevaluatie. Deze commissie onderzoekt op een niet-politieke wijze de effectiviteit van het provinciaal beleid.

Voor de meeste statenleden begint het vergaderseizoen pas over enkele weken als de eerste commissievergadering gepland staat. Maar wij zijn al eerder de pineut. Net voor het reces ben ik officieel benoemd omdat een commissielid (GroenLinkser Hetty Tindemans) vertrok uit Provinciale Staten om ergens wethouder te worden. En de pineut klinkt zwaarder dan het is, want eigenlijk is het een prettig gezelschap van vooral dames-statenleden aangevuld met externe leden en amtelijke ondersteuning.

Nu werkt de commissie nog zo: om 17.00 uur komen apart van elkaar twee subcommissies bijeen die allebei hun onderzoek bespreken en na een uur gaan we plenair verder. Ik ben lid van de subcommissie ‘subsidies’. Op de foto boven links Petra Paulides van het CDA met Birgit Verstappen van de Partij voor de Dieren.

De subcommissies worden voorgezeten door externe voorzitters die het proces begeleiden. Professor Ben Hoetjes (op de foto hierboven links) zit de plenaire vergadering voor. Dit keer echter ook onze subcommissie. Naast hem Hans Zwepink, als ambtenaar van de griffie is hij secretaris van de subcommissie.

Omdat wij de effectiviteit van provinciale subsidies onderzoeken is er nog meer ambtelijke ondersteuning. Dat is geen overbodige luxe. Op bovenstaande foto Natascha Emans die veel werk verricht. Zij zorgt er onder andere voor dat het extern bureau dat het feitelijke onderzoek doet, voorzien wordt van alle benodigde informatie. En dat is nogal wat.

Zo moet van een selectie subsidieontvangende projecten boven tafel komen wat de aanvraag precies is geweest, welke doelstellingen beoogd zijn en of de subsidie ook daadwerkelijk heeft opgeleverd waar het voor bedoeld was. Wat duidelijk werd vandaag was dat het provinciaal informatiesysteem wel verbetering behoeft – maar dat was een zijsprongetje.

Binnenkort zijn van beide subcommissies de rapporten klaar die dan weer door ons worden besproken alvorens ze gepresenteerd worden aan Provinciale Staten. Enkele leden van onze commissie mogen dan op de stoelen van Gedeputeerde Staten plaats nemen om het rapport en de aanbevelingen toe te lichten.

Niet op de foto, Annegien Wijnands, die bij het tweede (plenaire) gedeelte aanwezig was toen ik de camera al had opgeborgen. Zij is lid van de subcommissie Bedrijventerreinen.

Geef een reactie