EU-discriminatierichtlijn (2)

Gisteren gebeld met onze afgevaardigde in het Europees Parlement, Kartika Liotard. Ik kreeg wat meer achtergrondinformatie over de EU-discriminatierichtlijn. Even helder: ik ben voor en blijf voor en onze EU-fractie is dat ook. Maar dan moet onze verdergaande nationale wetgeving niet worden aangetast.

En dat blijkt tóch nog niet zo zeker als dat eerder leek. Wat is het geval? In het Europees parlement zijn conservatieve parlementsleden bezig met het voorbereiden van amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de anti-discriminatierichtlijn. Deze houden in dat de nationale wetgeving aangepast moet worden aan de EU-richtlijn. Ook als dat betekent dat die nationale wetten minder streng worden dan ze waren.

Mochten deze amendementen aangenomen worden, dan is het een ander verhaal. Dan zal de SP niet voor stemmen, omdat dan in een aantal landen het omgekeerde wordt bereikt. Namelijk minder bescherming tegen discriminatie. Dat is dan vooral het geval in landen als Nederland.

Mocht het voorstel echter ongewijzigd in stemming worden gebracht, dan stemt de SP gewoon vóór, zoals onze fractie eerder ook deed bij soortgelijke voorstellen. Wat Kartika Liotard nog benadrukte is dat opgelegde wetten geen garantie zijn voor mentaliteitsverandering. Ondersteuning van politici en organisaties voor gelijk-berechtiging heeft meer zin. Hier haar laatste reactie:

Anti-Discriminatie Richtlijn

Vorige week werd een stuk in een aantal regionale dagbladen geplaatst van Kathalijne Buitenweg, europarlementariër van Groen Links, over de aankomende Europese richtlijn over het tegengaan van discriminatie op grond van geloof, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Hierin uit zij haar bezorgdheid over het feit dat er in de Tweede Kamer weerstand is tegen deze Europese richtlijn. Ook de SP in de Tweede Kamer zou weerstand bieden, maar in de nuance schiet zij toch tekort. In dit debat ging het namelijk alleen over de subsidiariteit van het voorstel en geenszins over de inhoud.

Ja, de SP is tegen onnodige bemoeienissen vanuit Europa. Maar de SP is zeer zeker niet tegen de gedachte achter de aangekondigde Europese richtlijn. Gedurende mijn mandaat in het Europees Parlement heb ik mij voortdurend ingezet voor maatregelen die discriminatie uitbannen, onder andere door collega’s en belangenorganisaties in de lidstaten zelf te ondersteunen en actief deel te nemen aan hun acties tegen discriminatie. Ik heb keer op keer vóór voorstellen gestemd die discriminatie op de werkvloer, maar ook daarbuiten, willen uitbannen en waarbij er geen gevaar zou zijn voor een afglijden naar een Europees gemiddelde.

De aanvallen van Kathalijne op haar weblog over het feit dat ik mijn verkiezingsbelofte niet na kom en niet consistent stemgedrag vertoon betreur ik zeer. Ik vind het jammer dat Kathalijne een partij die haar bondgenoot is in de strijd tegen elke vorm van discriminatie er eerst van beticht dat zij “een monsterverbond” sluit met rechtse partijen en mij persoonlijk daarna voor konijn uitmaakt (hoewel ik graag worteltjestaart eet).

Ik wil Kathalijne er graag van overtuigen dat ik haar steun met het idee achter de voorgestelde Europese richtlijn, namelijk een gezamenlijk statement maken tegen discriminatie en dit ook in de praktijk brengen. Het voorstel klinkt erg sympathiek, maar ik heb echter wel mijn twijfels bij de subsidiariteit hiervan.

Meer regelgeving op Europees niveau klinkt erg mooi, in theorie. Maar in de praktijk zal dit er nooit toe leiden dat buurman X zijn twee lesbische buurvrouwen niet zal discrimineren. Mensen ervaren “Brussel” vaak als ver weg en als ze van daar uit voorschrijven hoe zij wel of niet zouden moeten denken, dan heeft dat weinig effect. Ik ben er van overtuigd dat je meer resultaat haalt met een dialoog dicht bij mensen in de buurt. Mijn voorkeur zou er dan ook naar uitgaan om niet méér Brusselse regelgeving te maken maar om effectief, bijvoorbeeld met je aanwezigheid, belangenorganisaties in de lidstaten zelf te ondersteunen. Dit is ook gebeurd met het ja in het referendum in Portugal om abortus uit het strafrecht te halen.

Kathalijne, ik neem graag je uitnodiging aan om onder het genot van een stuk worteltjestaart hier verder over te praten.

Geef een reactie