Niet stemmen (slot)

Afgelopen donderdag had ik een afspraak met de Projectleider Verkiezingen, gesecondeerd door iemand van de afdeling klachtafhandeling van de gemeente Rotterdam. Aanleiding was mijn klacht bij de Gemeentelijke Ombudsman over het niet kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart jongstleden.

Lees hier wat er aan dit bezoek vooraf ging.

Stemmen dus, of niet

Ik kan er kort over zijn: het zat de Projectleider Verkiezingen best hoog. Ik kreeg nogmaals excuses – nu zelfs namens ‘de post’. Ze nam uitgebreid de tijd om het hele proces uit te leggen. Niet dat er heel veel nieuws voor mij bij zat. De reden dat ik toch een gesprek wilde is omdat dit niet de eerste keer was dat er zaken fout gingen. Gelukkig proefde ik een bereidwilligheid om van de fouten te leren.

Zo bleek bijvoorbeeld dat een tweede stempas (in het geval van vermeende de 210 gedumpte stempassen, zie vorig blog) wél aangemaakt kan worden, maar een tweede volmacht niet. De wet staat het niet toe en het systeem is daarop zo aangepast dat het niet mogelijk is. Beetje oneerlijk wel voor de mensen die afhankelijk zijn van een volmacht, maar de wet is onverbiddelijk.

Verder werd me uitgelegd dat het systeem sinds dit jaar is aangepast: via ‘mijn loket’ kan voortaan een volmacht worden aangevraagd. Bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten (maart 2019) moet ‘mijn loket’ operationeel zijn. En mocht het echt niet lukken vanuit Cambodja, dan is er nog een formulier dat via e-mail kan worden ingediend.

Het aantal volmachten dat wordt aangevraagd is beperkt, vandaar dat het verzenden via aangetekende post een serieuze optie is. Eentje die niet per sé heel duur gaat uitpakken.

Klachtafhandeling

In verband met de klachtenprocedure merkte de dame van de desbetreffende afdeling nog op dat er eerstelijns en tweedelijns klachtbehandelaars zijn. Als je via 14010 inbelt krijgt de klachtbehandelaar direct toegang tot de afdeling. Aangezien ik een direct e-mailadres had van Team Verkiezingen vond ik dat een omweg en ik ging er vanuit (terecht zo zei men, maar helaas werkte het niet) dat als ik rechtstreeks toegang had tot de afdeling dat men adequaat zou reageren én ook op de hoogte zouden zijn van wat wettelijk is toegestaan. Toen die lijn niet werkte heb ik alle registers opengetrokken, waaronder ook het paardenmiddel twitter. Maar de mensen achter twitter kregen het bij hun collega’s van Team Verkiezingen ook niet voor elkaar.

Enfin, ik hoop dat we elkaar wijzer hebben gemaakt en dat er lering wordt getrokken uit de fouten die gemaakt zijn. Dan is het allemaal niet voor niets geweest. Voor de uitslag was mijn stem bepaald niet doorslaggevend geweest in ieder geval.

Zaak gesloten, voorlopig althans ;-).

Referenda

Tot aan de volgende stembusgang. En dat kan al in november zijn bij een eventueel referendum over orgaandonatie. En anders maart 2019 wanneer we kunnen stemmen voor Provinciale Staten en mei 2019 voor het Europees Parlement.

Over referenda gesproken. Daar waar de landelijke politiek voorlopig haar buik vol heeft van referenda, heeft de gemeenteraad van Rotterdam het gemeentelijke raadgevende referendum nog eens bevestigd. Helaas. Want bij een minimale opkomst wordt zelfs een vage vingerwijzing van slechts een klein deel van het electoraat door de politiek vaak als een onherroepelijke en te respecteren uitslag gezien. Ik vind alles best hoor, maar laten ze het dan goed regelen: correctief en pas geldig bij een opkomst van boven de 50% en een uitslag van de helft van de uitgebrachte stemmen plus één. Of gewoon aan de gekozen volksvertegenwoordigers overlaten.

Ze zoeken trouwens nog altijd een voorzitter van de referendumcommissie, kijk hier voor de vacature.

 

Geef een reactie