Na 2½ uur vergaderen heb ik nu heel even tijd om te bloggen. Er wordt namelijk stevig ‘gehandeld’ in moties en amendementen. Welke partij weet op voorhand al steun voor welk voorstel te krijgen. Er er zijn er nogal wat ingediend: 41 moties en 11 amendementen.

Ik heb op dit moment niet helder wat de stand van zaken is, wat ik wel weet is dat mijn amendement om twee luchtkwaliteitmeetstations in West-Brabant te plaatsen, na enige onduidelijkheid, nu is overgenomen door Gedeputeerde Staten (GS). West-Brabant krijgt dus twee extra meetstations zodat beter dan voorheen overschrijdingen veroorzaakt door zware industrie ind e Antwerpse haven bijtijds opgemerkt kunnen worden.

Op de één of andere manier is het een behoorlijk slopende vergadering vandaag. Het is nu 17.00 ur en de begrotingsbehandeling is nog niet afgerond. Ik heb nog een interessant debatje gevoerd met gedeputeerde Hoes n.a.v. eenmotie van zijn eigen VVD-fractie. Die vroeg van haareigen gedeputeerde de duimschroeven bij de BMF nog eens aan te schroeven. Hoes wilde zich niet uitspreken over de motie. Eenbeetje vreemde vertoning en ook ik kreeg geen helderheid.

Spencer Zeegers (van onze fractie – foto hierboven)) deed het nog eens dunnetjes over toen het CDA over de motie begon.

Geef een reactie