Megastallen LOG Rijkevoort


Na een ochtendje steenuilen volgde een avond in Haps en Rijkevoort. Daar is een Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) gepland, midden in een kleinschalig boerenlandschap. De omwonenden staan stank, verkeersoverlast en veel megastallen te wachten.

De statenfractie van de SP organiseerde eerder al in Diessen een avond over megastallen. Deze werd druk bezocht door boeren, burgers en de lokale politiek. Burgers is de officiële term voor inwoners (niet-boeren) in het landelijk gebied. Met Bregje van Lieshout van de SP in Cuijk ben ik op werkbezoek geweest bij de Stichting LeefOmgevingGezond (ik zie nu pas dat dat ook afgekort LOG is).  De stichting verzet zich tegen de plannen om in het gebied tussen Haps en Rijkevoort een LOG te situeren.

Voorzitter Astrid van Lier van de stichting gaf ons samen met twee andere bestuursleden uitgebreid uitleg over de plannen. Mijn complimenten aan de stichting voor hun gedegen aanpak. Het is hen gelukt via heldere overzichtskaarten duidelijk te maken wat men daar te wachten staat. Klik hier voor de overzichtskaart die de stichting heeft gemaakt en zie hoe de huidige stituatie is en hoe de toekomstige situatie zal zijn. De groene blokjes zijn burgerwoningen, de rode blokjes de stallen. Links de huidige sitiuatie, rechts de toekomstige.

Hierboven één varkensstal (met ramen). Dit is nog maar een kleintje vergeleken bij wat er komt. Hieronder de groootte van de nieuwe gesloten stallen. Ze zijn niet alleen hoger, vanwege de luchtwasinstallatie, maar er worden er ook steeds drie tegelijk neergezet. Niet alleen ogen alle huidige varkensboeren er in de toekomst uitbreiden. Ook als de melkveebedrijven stoppen, mogen er megavarkensstallen voor in de plaats komen. Dit geldt ook voor de twee nertsfokkerijen in het gebied. Los daarvan mag op enkele percelen een nieuw bedrijf gevestigd worden.

Was dit alles? Nee, in de directe omgeving zijn nog twee LOG’s gepland en een industrieterrein. Voor ons reden genoeg om ook in Haps/Rijkevoort een discussie-avond over megastallen te gaan organiseren. De voorlopige datum is woensdag 11 juni. Houd de agenda hier in de gaten voor exacte datum en plaats. De omwonenden zijn ook aan het onderzoeken of een burgerinitiatief kansrijk is. Waar mogelijk zullen wij hen hierbij steunen.


‘hier geen bio-industrieterrein’

Ik ben al snel geneigd te denken in oplossingen. Maar in die valkuil moeten we niet trappen. Voor je het weet ben je een alternatieve locatie aan het zoeken voor een ontwikkeling die je eigenlijk niet eens wilt. Dan doel ik op het dierenwelzijn en het massale fokken van varkens d.m.v. bio-industriële methoden. Dát is de fundamentele discussie die we ook moeten voeren. Willen wij in Brabant half Europa van vlees voorzien? En zo ja, onder welke condities willen we dat? Moet het allemaal megagroot? Waarom scheppen we niet de voorwaarden voor boeren om op een fatsoenlijke manier hun boterham te verdienen, zonder dat zij zich uit hoeven te leveren aan banken en toeleveranciers?

We hebben onze mond vol over verrommeling en hoe mooi het kleinschalige Brabantse landschap wel niet is. Er zullen andere keuzes gemaakt moeten worden willen we het goede behouden en het slechte tegengaan.

Al met al een vruchtbaar avondje en een goede afsluiting van een drukke werkweek. Nog even doorbijten tot juli, de grote vakantie (wie weet wat er dan weer op ons afkomt).

Geef een reactie