Veel commotie n.a.v. een reeks artikelen in het Brabants Dagblad van zaterdag jl. over een uitgelekt onderzoek naar de reconstructie van het Brabantse platteland.

Vooral de uitspraken die de krant haalden zorgden voor menig gefronste wenkbrauw. Maar: het is een nog niet openbaar rapport en de citaten mochten daar nog niet eens in staan. En: ik ben zelf lid van de onderzoekscommissie.

Ik was echt laaiend toen ik het las. Vooropgesteld: de journalist deed gewoon zijn werk. Maar: hoe kon dit rapport zó in de krant komen? De uitspraken wekten ook mijn ergernis. Maar die uitspraken hadden nog niet eens in het rapport gemogen, degenen in wiens mond ze gelegd zijn hadden de teksten nog niet eens gezien, laat staan goedgekeurd.

Gisteren overleg met de Commissaris van de Koningin: lekken uit vertrouwelijke stukken is strafbaar. Daar zit je dan als commissie. Inhoudelijk van mij dan ook geen reactie op uitspraken die niet geautoriseerd zijn en op een rapport dat nog vertrouwelijk is. Gisteren is er namens de commissie Beleidsevaluatie een officiële verklaring opgesteld die ik hier integraal publiceer, omdat de media hier maar mondjesmaat uit citeren:

Commissie vraagt om onderzoek
Commissie Beleidevaluatie neemt afstand van publicaties reconstructie

De commissie voor Beleidsevaluatie neemt afstand van de recente publicaties in het Brabants Dagblad over het onderzoek naar de reconstructie. Deze lijken te zijn gebaseerd op een concept-rapport dat zelfs nog niet oriënterend is besproken in de commissie.

De commissie heeft de voorzitter van Provinciale Staten, Commissaris van de Koningin Van de Donk, gevraagd te onderzoeken hoe deze rapportage bij het Brabants Dagblad is gekomen en of daarbij sprake is van een strafbaar feit.

“Het onderzoek naar de rol van Provinciale Staten bij de reconstructie is in volle gang, er is geen sprake van een afgewogen, volledig rapport. De citaten die nu in een concept-versie staan, zijn nog niet geautoriseerd. Ik betreur het zeer dat er op basis van uit hun verband gerukte en niet-geautoriseerde citaten een verkeerd beeld wordt geschetst van de teneur van het onderzoek”, aldus Bram van de Klundert, vice-voorzitter van de commissie BE.

Het onderzoek zal worden voortgezet volgens het oorspronkelijke werkschema. Daarbij is de verwachting dat de resultaten in december 2010 bekend zullen zijn.

Dat reacties uit politiek (ook uit mijn eigen partij) niet uit konden blijven was vandaag in de krant te lezen:

SP: eigen Statenonderzoek

door Ron Lodewijks DEN BOSCH – Provinciale Staten moeten nu zelf een grondig onder­zoek instellen naar het mislukken van de reconstructie van de inten­sieve veehouderij in Brabant. Dat vindt SP-voorman Nico Heijmans, voorzitter van de op één na groot­ste statenfractie en lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen.

“Het stuit mij tegen de borst hoe bestuurders als Paul Rüpp (voor­malig CDA- gedeputeerde) en On­no Hoes (scheidend VVD- gedepu­teerde) zichzelf vrijpleiten. Ze had­den jaren geleden al naar ons moe­ten luisteren in plaats van achter de CDA-fractie te blijven aanlo­pen”, wijst Heijmans op het rap­port ‘ Sturen vanaf de achterbank’…

En hierbij wilde ik het voorlopig maar laten. De commissie moet het rapport eerst afronden en als het naar Provinciale Staten gestuurd wordt is het openbaar.

Geef een reactie