Bellinda van den Helm van het COC en Wieke Wijnen van Basta! staan vandaag uitgebreid in de krant over de weigering van wethouder Eugster om de koploper-overeenkomst te tekenen. Ik zeg ook nog iets.

Het stomme is dat ik natuurlijk geen partij ben, maar door dat blog van gisteren de krant wel op het spoor heb gezet en ook nog door de journalist gebeld ben. Ik kom er net pas achter dat ik in een klein stukje op de Bossche voorpagina geciteerd wordt. De kop suggereert meer dan het stukje:

In de kop zeg ik nog dat de wethouder een politiek onbenul is, in het stukje zin nog ‘slechts’ haar argumenten. Ik ben blij dat Wieke en Bellinda goed verwoorden waarom het wél nodig is dat Den Bosch zich aansluit en serieus werk maakt van roze emancipatiebeleid:

‘Hapsnap-beleid tegen homogeweld’
COC boos dat stad geen koploper homo­-emancipatie wil zijn.

Geweld en scheldpar­tijen op straat, katholieke scholen die op religieuze gronden voorlich­ting weigeren en diversiteitsbeleid dat zich alleen bezig houdt met al­lochtonen. Den Bosch loopt ach­ter op het gebied van homo-eman­cipatie in Nederland, stelt belange­norganisatie COC Brabant- Noord.

Voorzitter Bellinda van den Helm is teleurgesteld, nu de gemeente weigert zich aan te sluiten bij een groep van ‘ koplopers’ op het ge­bied van homo-emancipatie: daar­voor zou de gemeente 60.000 euro krijgen van het rijk: Den Bosch zou eenzelfde bedrag in moeten leggen.

CDA-wethouder Jetty Eugster (par­ticipatie) stelde dinsdag in de ge­meenteraadsvergadering ‘geen sig­nalen te hebben gekregen van een stijging van homofoob geweld in de gemeente’.

Die ‘signalen’ be­staan echter wel degelijk, stelt directeurWiekeWijnen van antidis­criminatiebureau Basta. „We werken dit jaar voor het eerst samen met de politie en het Open­baar Ministerie, om homo- geweld apart te registreren. In het eerste halfjaar alleen al zijn er 20 inciden­ten geweest: van beledigingen tot lichamelijk geweld. En dat is maar het topje van de ijsberg: de aangif­tebereidheid bij homo’s is helaas erg laag, waardoor veel geweld on­opgemerkt blijft.”

Wieke Wijnen (Basta!)

Bovendien kwam er in in novem­ber een rapport uit van het minis­terie van Binnenlandse Zaken, waaruit blijkt dat het aantal inci­denten hoger is dan verwacht.

„Den Bosch is helaas niet de posi­tieve uitzondering in Nederland”, zegt Van den Helm. „ Je ziet het kli­maat verharden. Er is een school in Den Bosch waar wij geen voor­lichting mogen geven: niet omdat de school bezwaren heeft, maar omdat ze onze veiligheid niet kun­nen garanderen. Juist op zo’n plek is die voorlichting natuurlijk extra hard nodig.” Daarbij heeft wethou­der Eugster het afgelopen halfjaar gesprekken met het COC gewei­gerd, stelt Van den Helm. „ Zo krijgt ze ook niets te horen over de problemen met homo-emanci­patie. Maar daarmee verdwijnen ze nog niet.”

COC-voorzitter Bellinda van den Helm.

Van den Helm wil af van het ‘hapsnap- beleid’: „In Den Bosch krijgen we alleen geld voor nieuwe projecten. Maar we moe­ten niet één keer op scholen voor­lichting geven, dat moet ieder jaar opnieuw: structureel.” Ze snapt er niets van. „Den Bosch kon als ‘kop­loper’ een inhaalslag maken, maar deed niet mee.”

Eugster heeft nu wel een afspraak met het COC. „In januari! Dan is het te laat: de meeste koplopersge­meenten tekenden al in juli. Eind 2008 is die kans verkeken.” Maar met het gesprek is ze wel blij: „Ik hoop dat de wethouder eindelijk laat merken achter ons te staan.”

Het artikel komt uit het Brabants Dagblad en is geschreven door Geert van der Star.

This Post Has One Comment

  1. Volgens mij loopt het CDA elke keer achter de feiten aan !! En ligt dat niet aan de persoon maar de Partij zelf…

Geef een reactie