Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek – de Nationale Bibliotheek van Nederland, kortweg KB – stuurde me een bericht via de elektronische snelweg met een bijzonder verzoek.

Eerst: ik heb de laatste weken niet geblogd. Kwestie van weinig energie en/of inspiratie en druk met voorbereidingen voor Cambodja en achter-de-schermen-werk voor Untenu.

Maar gisteren kreeg ik een e-mail die de aanleiding was voor een nieuwe blogpost. Een bericht waarvan ik eerst maar even natrok of het geen spam was. Of een grap. Maar het was serieus. 

De Koninklijke Bibliotheek

De KB, het instituut dat als doelstelling heeft:

Iedereen toegang te geven tot kennis en cultuur van het heden en verleden van Nederland en fungeert als kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening waarbij zij hoogwaardige diensten voor onderzoek, studie en cultuurbeleving levert. (bron: Wikipedia)

Stuurde me een e-mail met de volgende mededeling:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
https://ronvanzeeland.nl/
http://www.blog.ronvanzeeland.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

LHBT-collectie Koninklijke Bibliotheek

In antwoord op een aanvullende vraag van mij kreeg ik te horen dat dit blog ook nog wordt opgenomen in de speciale LHBT-collectie (correctie door mijzelf):

Gezien de onderwerpen waar je over schrijft zal de website ook worden opgenomen in de speciale LGBT collectie die de KB momenteel aan het aanleggen is. In de lijst van gearchiveerde websites (zie excel document onderaan) zijn deze terug te vinden in kolom E speciale collecties met het kenmerk “LGBT”.

Ik ben zeer vereerd en heb de KB dat laten weten, vergezeld van mijn toestemming. En bij deze de inspanningsverplichting nog beter (en ook wat vaker) te schrijven. Het zal in ieder geval niet verloren gaan.

This Post Has 4 Comments

  1. Wie schrijft die blijft! Nu ook al royaal opgenomen…

  2. Super Ron, wat een eer. Jouw werk en aandacht via website, stichting etc is helaas nog steeds hard nodig. Keep going

  3. Het is niet onopgemerkt gebleven!

Geef een reactie