Ronald van Raak
Volop actie naar aanleiding van de homo-razzia van afgelopen donderdag. De Tilburgse SP stelt e.e.a. aan de orde bij het Veiligheidsoverleg en SP-Tweede Kamerleden Ronald van Raak en Nathalie de Rooij stelden vragen. Embrace Pink en COC Tilburg trekken nu samen op.

Op het Tilburgse SP-blog heeft Veerle Sleegers (naast mijn statenmaatje, ook fractievoorzitter in de Tilburgse gemeenteraad) een goed stuk geschreven over de ‘actie’ van de politie Midden-Brabant. Eerst maar het stuk van Veerle, klik hier om het te lezen. De Tilburgse homobeweging heeft de rangen gesloten en zelf heb ik de Tweede Kamerfractie gevraagd hier iets mee te doen.

En deze reactie stuurde Embrace Pink zojuist, ook namens COC Tilburg:

Homobeweging wil deze week in gesprek met politie en burgemeester Vreeman
‘Onderste steen moet boven in beleid politie homo-ontmoetingsplaatsen’

De Tilburgse homobeweging is blij met de reactie van burgemeester Ruud Vreeman die stelde uitleg te willen van de korpschef van politie over de ontruimingsactie op de homo-ontmoetingsplaatsen bij Tilburg de afgelopen week. Giovanni Nijenhuis (Embrace Pink): “Het is goed dat de burgemeester de zaak onderzoekt. We werken intensief samen met de afdeling veiligheid van de gemeente Tilburg en zullen de zaak uitvoerig bestuderen. De onderste steen moet boven. We willen dan ook deze week met burgemeester en politie om de tafel. Als blijkt dat er door politie nieuw beleid wordt gevoerd, leidt dit onherroepelijk tot actie. Personen die zich gedupeerd voelen door de actie van de politie afgelopen week, kunnen zich melden bij Embrace Pink of COC Tilburg”.

En dit zijn de vragen die SP-Tweede Kamerleden Ronald van Raak & Nathalie de Rooij  zojuist aan de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties hebben gesteld:

1
Wat was de reden voor de politieactie op de homo-ontmoetingsplaats langs de A58?

2
Wat was het doel van de politieactie?

3
Hoe is dit besluit tot stand gekomen en wie zijn hierbij betrokken geweest?

4
Wat is er die avond precies voorgevallen op de parkeerplaats? Hoe is de politie te werk gegaan en waarom heeft men voor deze aanpak gekozen?

5
Waarom is ervoor gekozen te werken met agenten in burger?

6
Is het waar dat bij toekomstige acties boetes uitgedeeld gaan worden en het thuisfront geïnformeerd zal worden? Zo ja, waarom?

7
Deelt de minister onze mening dat er onnodig paniek is gezaaid en dat het ongewenst is dat homoseksuelen op deze manier schrik wordt aangejaagd? Zo ja, wat gaat zij doen om dit recht te zetten? Zo nee, waarom niet?

8
Deelt de minister onze mening dat deze actie contraproductief werkt op de aangiftebereidheid van homoseksuelen m.b.t. discriminatie en geweld? Zo ja, wat gaat zij doen om dit in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

9
Hoe verhoudt deze politieactie zich tot de afspraken m.b.t. homo-emancipatie die door het kabinet gemaakt zijn in de nota “Gewoon homo zijn”?

Geef een reactie