Jaarverslag 2007


De cijfers van december, en in feite van heel 2007. Ik zag een duidelijke dip rond de feestdagen die ook begin januari nog na-ijlt. Dat komt deels door mijn afwezigheid hier.

Maar al met al ook in december tegen mijn verwachtingen in weer meer bezoekers verwelkomd. Hieronder mijn poging tot inhoudelijk jaarverslag 2007.

Wat ik wel grappig vind, is dat de politieke bloggers uit de Brabantse Staten elkaar goed in de gaten houden. Mijn vaste webroute ‘s ochtends gaat via de statistieken, de blogs van Annegien, Marusjka, Wouter en Ehssane naar het Brabants Dagblad. Marusjka Lestrade geeft een mooie beschrijving van deze blogs. Je vindt de snelkoppelingen naar de Brabantse politieke blogs en enkele interessante SP-blogs in het menu links, onder ‘pagina’s’ > ‘koppelingen’.

missie
Maar goed, ik was van plan het afgelopen jaar wat na te beschouwen. Om te beginnen de keuze om ook over privézaken te schrijven. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste om het politieke blog wat luchtiger te maken. Alleen maar politiek trekt te weinig bekijks en zo hoop ik een breder publiek aan te spreken. En natuurlijk is het zo dat ik als lid van een grote fractie slechts een deel van het provinciale beleid bestrijk, waardoor ik politiek gezien minder meemaak dan bijvoorbeeld Marusjka Lestrade van D66. Dat was meteen de tweede reden.

Ten derde omdat mensen (vermoed ik) ook wel willen weten wie de mens achter de politicus is. Dan de laatste reden. Er zijn weinig mensen open over (hun) hiv. Het is mijn bewuste keuze geweest om dat hier open te gooien en er over te schrijven. Alle beetjes helpen, hoop ik. Tegelijk hoef ik niet zoveel uit te leggen als ik af en toe afhaak vanwege mijn conditie.

verkiezingen
Dit jaar stond natuurlijk allereerst in het teken van de verkiezingen. Na de succesvolle verkiezingen voor de Tweede Kamer werd het mij duidelijk dat de onverkiesbare plaats waar ik vrijwillig voor had gekozen minder onverkiesbaar was dan gedacht. Dat was ook meteen het begin van dit blog, eerst nog onder eigen opmaak, later onder SP-vormgeving.

De verkiezingsstrijd wordt tegenwoordig op het roze front ook gestreden. Verschillende profielenpagina’s gaan tegen de verkiezingen on line. Ik ben eens benieuwd welk effect ze hadden. Uit het verleden weet ik dat er een groep homoseksuelen was die speciaal dáárom op me stemde (zelfs een verstokte VVD-stemmer heeft me dit ooit toevertrouwd). Niet alleen de roze poppetjes zijn belangrijk, ik heb me ook met de inhoud bemoeid. Om te beginnen heb ik me hard gemaakt voor belangrijke punten voor hlbt-ers (homo’s, lesbo’s, biseksuelen en transgenders) in het verkiezingsprogramma. En samen met D66 ondertekende de SP een convenant met COC Brabant en LKG T&T.

Naast roze punten heb ik me ook sterk gemaakt voor groene zaken in het verkiezingsprogramma van de SP. Zoals bijvoorbeeld alternatieve duurzame energie, biologische langdbouw en dierenrechten.

gekozen
En toen stemden de Brabanders 12 SP-ers Provinciale Staten in. Inclusief nummer 11 dus. Een spannende tijd brak aan. Om te beginnen was het wennen aan een grote fractie, nieuwe mensen waar je mee samen moest gaan werken. Daarna de onderhandelingen en uiteindelijk begon het werk zelf. Aan het eind van 2007 kon ik in de vergadering van Provinciale Staten zelf het woord voeren. In de commissievergadering komen meer onderwerpen langs waar ik iets over mag zeggen.

er op uit
Je wilt niet weten hoeveel uitnodigingen je krijgt vanaf het moment dat je geïnstalleerd bent als Statenlid. Je kunt onmogelijk alles aflopen, dus maak je een afweging. Mijn eerste werkbezoek ging naar het Land van Cuijk, onder andere met Tweede Kamerlid Krista van Velzen. Onderwerp was de ruimtelijke ordening. Geordend was het allemaal nog niet in mijn hoofd.

Tweede werkbezoek was aan de Brabantse Wal. Daarna volgde nog het paasontbijt bij het Brabants Landschap, met de SP naar de Roze Zaterdag in Bergen op Zoom, met de fractie naar 10.000 zakdoeken in nationaal Monument Kamp Vught, naar Drunen om in gesprek te gaan met actiegroep Hoor de A59, Naar Basta! in Den Bosch. Naar Deurne om over bedrijven naast woningen te praten en uiteindelijk te horen hoe belabberd Polen gehuisvest werden. Toen nog om de hoek naar Vinkeloord over permanente bewoning van recreatiewoningen.

Bij VVD-collega Jan Verhoeven een rondleiding gehad op zijn gemengd bedrijf. Naar Nuenen voor een SP-bijeenkomst over bouwen in groen gebied. Onze fractie (Veerle Sleegers) organiseerde een avond over megastallen, ik ging dus naar Diessen (zo kom je nog eens ergens). Jongeren van de Haagse Hogeschool kwamen langs voor een interview over politiek en hiv. Tot slot was ik bij de BASTA!-conferentie over discriminatiebestrijding.

schriftelijke vragen
Ik heb over een aantal zaken schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Schriftelijke vragen kunnen een middel zijn om iets te weten te komen, iets onder de aandacht te brengen of iets voor elkaar te krijgen. De ene keer met meer succes dan de andere keer. Op 4 juni stelde ik vragen over extra treinen voor bezoekers van Rozer Zaterdag. Negatief antwoord van het College, uiteindelijk lost het zich op door de inzet van nachtbussen.

Op 27 juni stelde ik vragen over het niet doorgaan van de provinciale klimaatconferentie. Ook zonder veel succes. Maar het onderwerp is dankzij de film van Al Gore niet meer uit de hoofden van bestuurders te krijgen. Zelfs een VVD-wethouder is om, dus er is nog hoop.

Op 5 oktober heb ik vragen gesteld over de verdroging van de meren bij de Brabantse Wal. Hier meer succes, mede dankzij druk op de ketel kwam de provincie met een persbericht over een plan van aanpak tegen die verdroging.

Op 30 oktober vroeg ik naar negatieve gevolgen van begaste containers die gelost worden in de haven van Moerdijk. Soms gaat er wel eens iets mis in de communicatie. Nadat de vragen de deur uit waren werd ik gecorrigeerd door een kamerlid, de vragen hadden iets anders gekund. Nico Schouten, collega-statenlid voor de SP, zit namens de provincie in het bestuur van het Havenschap Moerdijk en zal daar de problematiek ook onder de aandacht brengen.

Met de vragen ovcer het affakkelen door BASF in Antwerpen boekte ik snel succes. De dag erna vertelde de verantwoordelijke gedeputeerde dat ze het bevoegd gezag in België én de drirectie van BASF aan zou spreken op hun verantwoordelijkheden.

eerste toespraak
Op 14 december mocht ik voor het eerst iets zeggen in de vergadering van Provinciale Staten. Het ging over de Verordening Ontgrondingen. Samen met collega Annegie Wijnands had ik een amendement voorbereid dat uiteindelijk statenbreed werd aangenomen. Die samenwerking is me goed bevallen. Ik hoop dat vaker te mogen doen. Uiteindelijk hebben we de andere partijen ook nodig voor een meerderheid.

In de commissievergaderingen heb ik verder het woord gevoerd over milieuzaken. Meest opvallende was de opmerking die na afloop van een commissievergadering via via tot me kwam. Ik had, zonder het op dat moment te beseffen, gedeputeerde Rüpp een uitspraak over dierenwelzijn ontlokt. Dat was nog niet eerder iemand gelukt. Niet dat ik blij hoefde te zijn met zijn uitspraak, maar het is nu helder waar hij staat. Lees hier.

hiv-vaccinatiestudie
Een onderwerp dat als een rode draad door 2007 liep, was de hiv-vaccinatiestudie waaraan ik deelnam. Zeker aan het begin van het traject slokte dat veel tijd en energie op. Vanaf januari gingen we elke maand een keer naar Brussel. Eerst om van eigen bloedbestanddelen een vaccin te laten maken en later voor de maandelijkse vaccinaties. Daarna ‘mocht’ ik vaak naar Rotterdam voor controle. Uiteindelijk heeft het allemaal een jaar geduurd en is de proef nu afgesloten omdat het vaccin niet aansloeg, terwijl mijn gezondheid achteruit hobbelde. Inmiddels ben ik weer terug aan de pillen.

 

en verder…
Ben ik samen met de Bossche delegatie bij het SP-congres geweest.

Heb ik samen met Spencer Zeegers een gesprek gehad met bestuursleden van Stichting Boterwijk.

Schreef ik ook nog over onze poezen, familie, milieuzaken, dieren, muziek, etc.

Heb ik enkele bijeenkomsten van het roze SP-netwerk bijgewoond, waaronder één met onze woordvoerder homo-emancipatie in de Tweede Kamer. De groep groeit en is niet bepaald een praatclubje.

Besteedden de media een enkele keer aandacht aan wat ik deed.

Heb ik dankzij dit blog nuttige contacten opgedaan met boeren, burgers en buitenlui die me hielpen het werk voor Provinciale Staten beter te doen.

Kwam er wel wat commentaar op de stelling die ik innam over de multiculturele discussie (Marokkanen en homo’s) in het Brabants Dagblad.

Ben ik eindelijk ook aangesloten op het Hyves-netwerk. Natuurlijk net op het moment dat iedereen een beetje Hyves-moe wordt…

This Post Has One Comment

Geef een reactie