Al eerder berichtte ik hier over de ellende waar je ingestort wordt als je zoals ik gedeeltelijk overgeleverd bent aan de grillen van deze overheidsinstantie. Vandaag betaalde UWV het onterecht ingevorderde bedrag terug. En hoe!

Lees voor de geschiedenis eerst dit blog, hier klikken. In het blog verwijzingen naar eerdere schrijfsels. In een notendop gebeurde het volgende:

UWV dacht dat ik teveel uitkering had ontvangen vanwege inkomsten uit Provinciale Statenwerk. Geld moest terstond teruggestort worden. Nettobedragen welteverstaan. Een procedure werd gestart en een brief van de advocaat was voldoende om hun fout in te zien. Het onterecht teruggeïnde geld zou weer worden teruggestort werd me eind augustus gemeld.

En vandaag was het eindelijk zover! Dat de hoop dat alles nu over en uit was wel eens ijdel kon blijken is uitgekomen. Alles moet nog worden doorgerekend, maar het heeft er alle schijn van dat de rekenmeesters het brutobedrag dat ik onterecht terug moest storten, nu netto hebben geretourneerd.

Ik weet wat ik de komende dagen mag doen. Narekenen en de advocaat op de hoogte stellen en bezwaar maken tegen de gang van zaken. En dan maar weer afwachten hoe lang dit duurt. Leuke hobby .

Geef een reactie