Homohuwelijk in Cambodja?

Homohuwelijk in Cambodja?

Het zogenaamde homohuwelijk in Cambodja was in 2018 weer onderwerp van debat. Dat bleek niet voor het eerst. Ook het koningshuis liet zich er meermalen over uit.

Als je dan het afgelopen jaar beziet, dan loop je ook de Cambodjaanse media na. Voor zover mogelijk, want echt vrije nieuwsgaring is lastig daar. Als het over LHBTI-onderwerpen gaat, dan valt het nog wel mee, omdat die doorgaans niet politiek geladen zijn. Althans, geen gevaar vormen voor het regime. Zo was er in 2018 discussie over het zogenaamde homohuwelijk in Cambodja. Zie onder andere publicaties in de South East Asia Globe en op dayagainsthomophobia.org.

Homo’s & hiv

De dictator heeft zich in het verleden nogal wisselend uitgelaten over het onderwerp. Zo zou hij een pleegdochter het huis uitgezet hebben nadat ze publiekelijk uit de kast was gekomen. Later heeft hij in een toespraak het volk gemeld dat LHBTI’s gewone mensen zoals iedereen waren. Maar zoals zo vaak bij deze man ontbreekt consistentie nogal eens. En zo lazen we in een Khmertalig medium een verslagje van alweer een toespraak van ’s lands heer en meester met de ronkende kop:

Samdech Techo Hun Sen: Cambodja kan geen homohuwelijkswetten hebben

Het was een kort en bondig artikel met nog een verrassend staartje:

Hij spreekt ook zijn verbazing uit over de overdracht van hiv via homoseksuelen, voornamelijk mannelijke homoseksuelen.

Tegelijkertijd stelt hij homoseksuelen voor om de verspreiding van hiv-infecties onder homoseksuelen te voorkomen.

Ik heb geen andere bronnen kunnen vinden, wel werd het artikel op Facebook veel gedeeld in de Cambodjaanse LHBTI-gemeenschap. Die opmerking over hiv en homo’s is natuurlijk helemaal zot, daar hoef ik verder geen woorden aan vuil te maken. Ik hoop alleen niet dat dit een voorbode is van de zoektocht naar een nieuwe zondebok ter afleiding van zijn tanende populariteit.

Koninklijk homohuwelijk in Cambodja?

Zoekend naar meer over dit onderwerp stuitte ik op een opinieartikel in de Phnom Penh Post uit 2012 (toen de censuur nog niet zo had toegeslagen)  van de hand van prinses Soma Norodom. Het is geen lang verhaal, maar wel opmerkelijk dat dit al in 2012 is geschreven. En niet alles klopt vermoed ik, met name deze zin:

Cambodian law states that lesbian, gay, bisexual and transgender people are entitled to all of the same rights as other individuals. Gay marriage is prohibited.

Soma Norodom is een achternicht van de huidige koning, die naar verluidt zelf een volle nicht is. Sorry, ik kon het niet laten. Sihamoni Norodom is een gerespecteerd man die een eenvoudig leven lijdt, bijna als een monnik. Zijn seksuele geaardheid is wel eens mikpunt van spot geweest (zie o.a. hier in The Diplomat), maar zijn vader heeft er ooit vrij openlijk op gespeculeerd en om bij het onderwerp te blijven: Sihanouk heeft geprobeerd het huwelijk open te laten stellen voor gelijkslachtelijke paren opdat zijn zoon en troonopvolger óók zou kunnen trouwen. Hun Sen wilde naar verluid niet.

De verhouding tussen staatshoofd en dictator is sowieso gecompliceerd. De monarchie moet hem dienen en niet een gevaar voor zijn regime zijn, anders is het over en uit. Exemplarisch was de crematie van Sihanouk, waar Hun Sen een toneelstukje opvoerde, zie een eerder blog hierover.

Toen hij nog koning was heeft hij zelfs publiekelijk verkondigd dat wat hem betreft het ‘homohuwelijk’ ook in Cambodja moet worden toegestaan. Zie BBC News en ook Cambodia Daly. Sihanouk nam het zelfs op voor de katheuy (letterlijk: zij die man noch vrouw zijn).

Tijdens de verkiezingscampagne van 2017 was er nog discussie over de openstelling van het huwelijk, zie het artikel in de Phnom Penh Post.

In dit artikel in Culture Trip over de huidige koning van Cambodja zag ik dit zeldzame filmpje van de dansende – toen nog prins- Sihamoni. Wat was het een mooie jongen:

Niets aan toe te voegen 😉

Geef een reactie