Vorige week kreeg ik een reactie op het blog van 25 juli over het bericht in The Lancet dat hiv tegenwoordig een chronische ziekte is. In Zwitserland iverscheen een rapport over besmettingsgevaar van mensen met hiv die succesvol hiv-remmers geruiken. Of ik mijn mening wilde geven?

De vraag was, kort gezegd, wat het standpunt van de Zwitserse overheid (mensen met hiv waarbij het hiv-virus niet-detecteerbaar is in het lichaam, hoeven niet altijd een condoom te gebruiken), betekent voor he Nederlandse preventiebeleid. Dat is nogal wat. Het standpunt van een Zwitserse commissie is revolutionair te noemen omdat het tegen de gevestigde orde ingaat. Men baseert zich echter op diverse studies, dit vond ik op hivnet.org:

In de ‘Schweizerische Ärztezeitung’ van 25 januari heeft de Bondscommissie voor Aidsvragen (EKAF) een standpunt (en een commentaar) geformuleerd over de kans op seksuele overdracht van hiv door mensen met een ondetecteerbare virale lading De commissie stelt dat die kans – ook zonder condoomgebruik – onder vier voorwaarden verwaarloosbaar klein is.

Van belang is dat de hiv-positieve (1) langer dan zes maanden een ondetecteerbare viral load heeft, (2) therapietrouw is, (3) onder reguliere medische controle staat en (4) geen andere soa(‘s) heeft. De commissie is tot dit standpunt gekomen na bestudering van de beschikbare literatuur en onderlinge discussie.

Dat is nogal wat, en ik vermoed dat op emotionele gronden nogal wat mensen zijn gaan steigeren. bij dit advies Maar nuchter beschouwd, wat is erger: mensen die seksueel actief zijn en zich (uit angst?) niet laten testen en een enorm gevaar voor de volksgezondheid zijn omdat ze het virus onder de leden hebben. Het virus kan zich, indien niet behandeld met hiv-remmers, enorm vermenigvuldigen. Ik heb het zelf weer eens gemerkt toen ik meedeed aan et vaccinatieproject en tijdelijk moest stoppen met hiv-remmers. De waarden vlogen omhoog.

Wie het Zwitserse rapport wil lezen klikt hier, het opent in pdf-formaat. En hier is nog een uitgebreid commentaar te lezen, ook in pdf – beide artikelen in het Duits. Overigens: het wel belangrijk te vermelden dat het advies geldt voorzogenaamde serodiscordante stellen. In gewoon Nederlands: stellen waarvan de ene partner seropositief is en de andere niet. Voor wisselende contacten geldt immers dat je nooit de informatie van een losse partner kunt nagaan.

Hier is het uitgebreide stuk op hivnet.org te lezen.

Wat dit nu voor het Nederlandse preventiebeleid betekent was de vraag. Niet veel denk ik. Ik vind het goed dat dit onderzoek door de Zwitsers naar buiten is gebracht. Voor mij staat er weinig nieuws in, maar voor veel mensen kan het een schok(je) zijn om te lezen dat condooms niet onder alle omstandigheden noodzakelijk zijn.

Het advies moet blijven dat testen onder alle omstandigheden het beste is. Ook al brengt dat aanvankelijk enorme spanningen met zich mee, op lange termijn biedt het alleen maar voordelen. Je voorkomt dat je ziekt wordt, daarmee verklein je de kans op andere infecties en soa’s. En we verkleinen de kans dat het hiv-virus steeds weer wordt doorgegeven.

De wetenschap dat je seropositief bent is niet niks, maar (even kort door de bocht): alles went. En je kop in het zand steken is ook belastend. Voor jezelf en voor anderen. Tot zover dominee Gremdaat.

Geef een reactie