Gildendag? Ja, ik krabde mezelf ook even achter de oren toen ik de uitnodiging kreeg. Maar liefst vier brieven voor één en hetzelfde evenement stuurde de organisatie van de Gildendag 2007. Eentje kwam van de gemeente, die me ook nog attendeerde op de Heilige Mis. De scheiding van kerk en staat is nog niet overal in Brabant doorgedrongen.

Dit jaar verbaasde ik me nog over de bijdrage van het Osse gilde aan Dodenherdenking. Wat deden die lui daar? Ook vermoedde ik een band met de kerk. Toch maar even wat uitgeplozen op internet alvorens ik de knoop doorhakte.

En jawel hoor. Dit staat te lezen op de webstek van het Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden:

De Federatie is een verbond van samenwerkende zelfstandige kringen van schuttersgilden, die haar belangrijkste bindend element vindt in de broederschap tussen de gildenbroeders, welke broederschap van oudsher is gebaseerd op de Heilige Schrift in verbondenheid met de Rooms Katholieke Kerk en op welke broederschap elke gildenbroeder persoonlijk aanspreekbaar dient te zijn.

De onderstrepingen zijn van mij. Daar krijg ik dus jeuk van. Dat de gilden een overblijfsel zijn uit een ver verleden, toen er nog geen politie was, en dat die in stand worden gehouden, oké. Maar ergens rond 1960 hebben de gilden het ‘zondagse pak’ ingeruild voor middeleeuwse nepkostuums. Tegenwoordig doen ze ook al aan jeu de boule. Het is zelfs een officieel wedstrijdelement op de gildendag. Maar de Heilige Mis is gebleven. Ontkerking of niet. Daarom heb ik er ook moeite mee om deze clubs uit te nodigen bij officiële bijeenkomsten als Dodenherdenking.

Emancipatie is aan de gilden grotendeels voorbijgegaan. Vrouwen zijn hooguit welkom als model voor een patroonheilige. Ik gun overigens elke man zijn verzetje, laat daar geen misverstand over bestaan. Tot vandaag twijfelde ik nog of ik op de uitnodiging in moest gaan. De mis mocht ik overslaan. Maar nu weet ik het zeker. Als volksvertegenwoordiger heb ik daar niets te zoeken. En als atheïst al helemaal niet.

Geef een reactie