CDA-er tegen verkoop Essent
afbeelding van PixaBay

CDA-er, econoom en voormalig Brabants Statenlid Ewout van den Berg spreekt zich in Trouw uit tegen verkoop van Essent. Provinciale Staten moeten hun poot stijf houden. Brabant zou maar sinterklaas spelen met de miljardenopbrengst.

Afgelopen zaterdag werd Nico Heijmans (SP) al uitgenodigd met de CDA-woordvoerder op de koffie te gaan bij minister Van der Hoeven. Schuift het CDA stilletjes op?

(de spelfout is door Trouw niet weggehaald)

Provincies met geld willen altijd Sinterklaas spelen

door: Ewout van den Berg 

Onlangs stemde Provinciale Staten van Brabant tegen de verkoop van Essent aan het Duitse RWE. Meteen daaropvolgend heeft een lid van gedeputeerde staten al laten doorschemeren dat de verkoop daarmee niet van de baan behoeft te zijn. Deze opmerking getuigd van weinig respect voor Provinciale Staten. De verkoop van een miljardenbedrijf, een van de kroonjuwelen van Brabant, wordt niet ‘uitbesteed’ aan Gedeputeerde Staten, maar door het Brabantse parlement zelf ter hand genomen.

Juist daarom dient het nu vol te houden. Een flink aantal statenleden heeft tegen verkoop gestemd omdat ze specifiek geen verkoop aan RWE willen, daar deze niet milieubewust is. Echter, Brabanders mogen om meerdere redenen blij zijn met het behoud van Essent.

Het verleden heeft aangetoond dat het provinciebestuur de verleiding om Sinterklaas te spelen niet aan kan. Met name vlak voor de verkiezingen werden wensen gehonoreerd, louter en alleen omdat er genoeg geld was. Dit zijn zowel wensen van de kant van de coalitie als van de oppositie.

Voor de stemming van vorige maand over de deal rond Essent mochten we via de media al kennis maken met een verlanglijstje. PvdA wil meer geld voor duurzame energie. Een loffelijk streven. Echter de praktijk is toch dat er miljoenen vrij worden gemaakt voor bijvoorbeeld nimmer in Nederland rendabele zonnepanelen. Ook andere verlanglijstjes zijn altijd populair. Een roep om een bijdrage aan een weg hier, een bijdrage aan een voedselbank daar. En het beschikbaar vermogen wordt door deze uitgaven minder.

En deze uitgaven zijn zeker niet allemaal investeringen, maar vaak consumptieve uitgaven. Vergelijk het maar met een burger die een stukje van zijn tuin verkoopt om vervolgens met de opbrengst luxe uit eten te gaan en ook nog een mooie reis te maken. Hij is een ervaring rijker, maar een ‘schat’ armer.

Het tweede argument is dat de besteding van het deel dat overblijft na al die onnodige uitgaven, naar verwachting onvoldoende professioneel gebeurt. Dit wordt, als we de gedeputeerde van financiën mogen geloven, met name rentedragend weggezet. Daar is op zich niets mis mee. De praktijk is echter dat de renteopbrengsten daarvan volledig, net zoals dat met de dividendinkomsten van Essent gebeurt, aan de jaarlijkse inkomsten worden toegevoegd. Men vergeet dan rekening te houden met het gegeven dat het vermogen door inflatie elk jaar minder waard wordt. Dit betekent dat je, als je het zuiver houdt, van de ontvangen rente-inkomsten een groot gedeelte terug moet storten bij de hoofdsom om ook de koopkracht van de hoofdsom in de toekomst hetzelfde te laten zijn. Dit vraagt om een goed beheer.

Een derde argument om – nu – niet te verkopen is dat de waarderingen van ondernemingen beursgenoteerd en niet beursgenoteerd op dit moment aanzienlijk lager zijn dan een paar jaar geleden en zeer waarschijnlijk lager is dan een mogelijk opbrengst als de economie weer is hersteld. Voor de hand ligt dat een verkoopprijs dan hoger uitkomt.

Een alternatief voor verkoop is een goed investeringsplan. Wat denkt u van een investering in een nieuw provinciaal initiatief, dat hopelijk over vele tientallen jaren opnieuw kan worden afgestoten tegen aantrekkelijke condities omdat het niet langer, zoals nu bij Essent, als overheidstaak wordt gezien. Laten de aandeelhouders van Essent hiermee aan de slag gaan.

econoom en voormalig Brabants Statenlid voor CDA

Inhoudelijk is hij het niet echt met de SP eens. Hij spreekt zich niet echt uit over het principiële vraagstuk van basisvoorzieningen in overheidshanden.

This Post Has One Comment

  1. was geloof ik niet een van de meest invloedrijke CDA-statenleden……

Geef een reactie