Na het dagje provinciehuis had ik nog een afspraak met ons Eerste Kamerlid Eric Smaling. Hij heeft milieu en ruimtelijke ordening in zijn portefeuille en was erg geïnteresseerd in de stand van zaken rond het gezondheidsonderzoek & intensieve veehouderij en het provinciale landbouw- en milieubeleid. En er was nog een roze link.

We hebben ruim anderhal uur in een café zitten praten over het milieubeleid van de provincie, zijn rol als lid van de Eerste Kamer, politiek in het algemeen en ook wat over het roze gehalte van de SP. Waar Krista van Velzen het enige openlijke biseksuele Tweede Kamerlid is, is Eric onze enige openlijk homoseksuele parlementariër.

Dat geeft veel gemeenschappelijks om over te praten en het was dan ook naast eennuttig, vooral een aangenaam gesprek.

Eric heeft een motie door de Eerste Kamer geloodst die het kabinet opdraagt om randenvan Natura 2000-gebieden te voorzien van een buffer:

Met één stem meerderheid schaarde de Eerste Kamer zich tijdens de allerlaatste stemming van het jaar achter een motie van SP-senator Eric Smaling. Die motie wil het beheer van de vele, door de regering aangemelde ‘Natura 2000′-gebieden vereenvoudigen en tegelijkertijd stimuleren dat in de bufferzones rondom de natuurgebieden ecologische landbouw en streekeigen productie wordt toegepast. 
(lees verder op sp.nl, klik hier)

Nu nog afwachten of het kabinet de motie uit gaat voeren, het is weer actueel, zie mijn blog van afgelopen woensdag. Mocht de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit niet willen (wat niet ondenkbeeldig is), dan is de Tweede Kamer aan zet.

In elk geval ben ik blij dat Eerste en Tweede Kamerleden de Statenleden van de SP elkaar steeds beter weten te vinden. Samenwerken gaat spoepeler als je elkaar ook kent. 

This Post Has One Comment

  1. Het valt me wel op dat alle SP mensen in de politiek, Lachend op de foto staan. Echter het is niet om te lachen met het kabinet van Balkende.

Geef een reactie