Familie te gast


Vandaag was er weer een vergadering van Provinciale Staten (PS) en ik had bezoek: de familie van mijn moederskant was Gast van de Staten.

Ik kwam 08.55 uur aan na me uit de naad gefietst te hebben (Cees zou met de auto een biologische rode beuk ophalen voor zondag. Mijn gasten (mijn ouders en ooms en tantes Van Mierlo) zaten al klaar in de zaal. Hans Hollander van de Griffie had de presentatie voorbereid, maar eerst moest ik nog een koek scoren om mijn pillen mee in te nemen. De presentatie ging ondanks het nazweten van de fietsrit redelijk goed.  De kop is eraf, volgende maand ontvang ik enkele COC-ers bij de statenvergadering.

Hetty Tindemans heeft vandaag afscheid genomen als statenlid, ze is wethouder in Valkenswaard geworden. Evert van Schoonhoven is hierna geïnstalleerd als statenlid. Hierna werd de agenda afgewerkt met als eerste punt: ‘Leefbare wijken en dorpen’.


Hetty Tindemans krijgt bloemen en de Roemer (een Brabantse onderscheiding).

Leefbare wijken en dorpen
Spencer voerde namens de fractie het woord over dit onderwerp. Eigenkijk heeft de provincie niet zo heel veel te vertellen op dit beleidsterrein, maar ze kan wel als bemiddelaar bepaalde ontwikkelingen stimuleren.  De voorstellen over wijken en dorpen worden samen behandeld. Je kunt ze hier lezen (wijken) en hier de dorpen. Spencer diende mede namens PvdA en Brabantse Partij een motie in die GS oproepen om bibliotheekvoorzieningen in dorpen en wijken te behouden of zelfs uit te breiden, desnoods mobiel.


Spencer bereidt zijn tweede termijn voor.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ ingediend over de gevolgen van een ruilverkaveling. Er is illegaal hout gekapt en na aangifte door de gemeente zijn de levensvatbare stronken ook nog eens gerooid. Dit onderwerp stond niet op de agenda, vandaar de term. Er was wat wrevel over de motie omdat het onderwerp voor het CDA meer iets voor de commissie Ruimte & Milieu bedoeld is. Spencer Zeegers vond het echter zonder meer terecht dat de PvdD dit aan de orde stelde.

Uitslag stemming: verworpen. Wel na een hoop gekissebis over procedures overigens. CDA en gedeputeerde Rüpp groeven zich in tegen de PvdD.

This Post Has One Comment

  1. Leuk zo snel die foto geplaatst.
    maar wat bedoel jij met zondag en die biologische rode beuk?

Geef een reactie