Cultuur en Sport

Gepubliceerd op 1 reactie 4 minuten leestijd 153 x bekeken

Na de verkiezingen zijn de kaarten in de fractie opnieuw geschud en heb ik aangegeven woordvoerder Cultuur te willen worden. Sport kreeg ik erbij.

Cultuurliefhebber en -consument was ik al, sportliefhebber ben ik minder, laat staan dat ik consument ben op dat vlak. Afgelopen vrijdag werden er belangrijke piketpaaltjes geslagen in de commissie Cultuur & Samenleving. Belangrijk omdat de manier van werken aan de orde kwam.

Dit wordt wel een technische inleiding, maar vooruit. De commissie Cultuur & Samenleving (cieCS) bestaat na de verkiezingen uit voornamelijk versgekozen Statenleden en maar uit drie zittenblijvers, waaronder ik. En vlak de Gedeputeerde niet uit, die is de meest ervaren in het gezelschap, want die zit op dezelfde post. Dat maakt dat het vergaderen in het begin wat stroef gaat omdat men de regels en mores nog niet goed kent.

Wat ook meetelt is dat er nu een nieuwe coalitie zit met totaal nieuwe verhoudingen. De VVD is de grootste, de SP regeert mee en het CDA heeft geen sleutelpositie meer aangezien alledrie de coalitiepartijen nodig zijn voor een meerderheid. Dat was in de vorige periode anders, ook zonder de PvdA hadden CDA en VVD een meerderheid en tussen die twee partijen was het CDA oppermachtig. Die kaarten zijn dus ook flink geschud.

Iedereen moet wennen aan zijn nieuwe plek en rol. Dat biedt ook kansen, want het gevaar van vastroesten in oude gewoonten loert altijd om de hoek.

Hamburg - Germany

Tot zover de inleiding. Afgelopen vrijdag waren twee belangrijke onderwerpen geagendeerd: het Sportplan 2016 en het Podiumkunstenplan. Beiden ter kennisname en zonder echt duidelijke momenten waarop Provinciale Staten echt keuzes konden maken. In de afgelopen cieCS is dat nu goed geregeld. Voor beide plannen (en voor de andere beleidsterreinen van deze commissie) geldt nu dat er een duidelijk pad is overeengekomen waar staat waar en wanneer PS inbreng en goedkeuring kan verlenen. Dat was belangrijk om problemen later te voorkomen.

We zijn gezegend met een Gedeputeerde die op haar dossiers zeer ambitieus en enthousiast is. Daar mogen we blij mee zijn. Net zo goed als dat we blij mogen zijn met een zelfbewuste commissie die mee wil praten daar waar het kan. GS besturen immers en PS bepalen de kaders en gaan over ‘de centen’.

Bij de podiumkunsten staat er veel te gebeuren de komende tijd. Veel zaken komen volgend jaar samen en voor een beginner is het een ingewikkelde materie. Een kunst- en cultuurveld dat bol staat van belangen. Bezuinigingen die opgelegd worden door het Rijk, de gemeenten en ook door de provincie. En tegelijkertijd de hoge ambitie om als provincie met de 5 grootste gemeenten Culturele Hoofdstad van Europa te worden. PS besturen op hoofdlijnen, dus is het belangrijk Gedeputeerde Brigite van Haaften heldere uitgangspunten mee te geven, zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

Podiumkunsten

Voor wat betreft het Podiumkunstenplan heb ik gezegd dat wat mij betreft (zonder dat dit voor alle organisaties kan geleden) een aantal criteria zouden moeten worden gehanteerd. of op zijn minst gekeken moet worden in welke mate zij in staat zijn tot het volgende:

  • In hoeverre zijn organisaties in staat om naast de subsidies zelf voldoende inkomsten te genereren?
  • In welke mate bereiken organisaties nieuw publiek?
  • Zijn organisaties actief in de hele provincie, doen ze meer dan hun kernactiviteit (actief in wijken of maatschappelijke organisaties)
  • Doen organisaties aan educatie?
  • Is er in bepaalde sectoren sprake van meer vraag dan aanbod of juist andersom?

Ik heb (hopelijk) ook een duidelijk signaal afgegeven aan de Gedeputeerde dat het wat mij betreft nu gedaan is met op papier afspreken dat provincie en B5-steden samenwerken. Dat het dus afgelopen is met het elkaar vliegen afvangen en met de geldbuidel zwaaien om zo culturele organisaties van de ene Brabantse stad naar de andere te lokken ten koste van het voortbestaan van andere belangrijke culturele instellingen. Als voorbeeld heb ik de ‘verhuizing’ van Het Zuidelijk Toneel van Eindhoven naar Tilburg genoemd waardoor het budget van de gemeente Tilburg geen ruimte meer had voor bij voorbeeld museum Scryption en (als ik me niet vergis) het NIAf.

Het BrabantBod als antwoord op de bezuinigingen behelst het  samenwerken door organisaties langs bepaalde lijnen. Zo zou theater en dans samen in één huis (niet per sé een echt huis) moeten opereren. Ik bepleitte dat dat uitgangspunt niet in beton gegoten moet worden. Ik ken nu al organisaties die het op zichzelf keurig doen volgens de hiervoor genoemde richtlijnen. Hun bevlogenheid en identiteit kan wel eens in de knel komen bij gedwongen samenwerking. Voor anderen zou het juist een zegen kunnen zijn.

De sport

Streetart in Hamburg - Germany

De nieuwe coalitie heeft de Olympische ambities van de provincie wat afgezwakt tot wat nu Sportplan 2016 heet. Op zich een goed plan met veel aandacht voor de breedte- en voor de gehandicaptensport en de toegankelijkheid van voorzieningen van mensen met een fysieke beperking. Voor sport geldt dezelfde technische inleiding als hierboven geschetst bij cultuur, dus die laat ik achterwege.

Ik heb de Gedeputeerde gecomplimenteerd met haar enthousiasme en het feit dat de omissies in de besluitvorming (de rol van PS) gerepareerd zijn. Ik heb gevraagd naar een actieve houding om discriminatie van homo’s in de sport tegen te gaan. Dit werd breed gesteund. Het sportplan is hier te lezen (pdf). Lees hier meer over homo’s & sport.

Verder, dat werd ook door meerder partijen gevraagd, heb ik gepleit voor een uitsplitsing van de begroting zodat inzichtelijker wordt welke bedragen naar welke onderdelen van het beleid gaan.

Op het beleidsterrein van sport zal ik me de komende tijd ook wat nadrukkelijker moeten gaan inwerken, ik weet er nu nog te weinig van.

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reactie