En de megastallen?


Ook over megastallen ging het gisteravond laat nog tijdens de Statenvergadering. Een curieuze ontknoping van het debat: De oppositie die Gedeupteerde Rüpp steunde.

Ik had een motie (nu gezondheidsonderzoek en tijdelijke stop op megastallen) geschreven die bij voorbaat kansloos was omdat CDA en VVD die niet steunden. Maar het CDA had zelf ook een motie geschreven om een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij (subtiel verschil) af te dwingen. En die zou het wel halen.

Dat op zich was natuurlijk pure winst omdat deze partijen bij de begrotingsbehandeling onze motie hierover nog niet steunden. Toen Gedeputeerde Rüpp aangaf dat hij al behoorlijk wat druk had uitgeoefend op het ministerie van LNV om een onderzoek te starten teneinde de groeiende onrust te kunnen bestrijden (dat laatste hoopt hij in elk geval) en dat nóg meer druk op de ketel wel een averechts zou kunnen werken besloot ik onze motie aan te houden tot de volgende vergadering.

In januari zal Paul Rüpp de Statencommissie inlichten over de voortgang van het onderzoek. Maar die CDA-motie (mede-ondertekend door VVD en PvdA) dan? Die was eigenlijk totaal overbodig geworden. En zo vroeg ik CDA-er Noud van Vught of hij de CDA-gedeputeerde niet vertrouwde. Hij hield stug vol.

Toen de Gedeputeerde reageerde op de situatie ging dat als volgt: “Alhoewel ik hééél erg blij ben met de motie van het CDA moet ik de heer Van Zeeland wel gelijk geven dat de motie overbodig is.” Rüpp die mij gelijk geeft, dat mag op zich al in de krant, maar hij vervolgde: “Wat wel een steun in de rug zou zijn als de CDA-motie unaniem aangenomen zou worden”.

Op zulke momenten moet je wel alert blijven natuurlijk. In overbodige moties had de oppositie geen trek en dus restte het CDA niets anders dan de motie weer in te trekken. Dat had het blad Nieuw Oogst van de LTO Nederland nog niet door:

Risico’s gezondheid in kaart

Of LNV of de provincie Noord-Brabant doet in Brabant onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen op de mens. Gedurende het meerjarige onderzoek vindt geen stop op vergunningen voor intensieve veehouderijen plaats.

Dat staat in een CDA-motie die vandaag door Provinciale Staten wordt goedgekeurd. Het reconstructiebeleid moet gewoon worden voortgezet, vindt het CDA.

Het voorstel van de SP om hangende het onderzoek geen vergunningen meer af te geven voor nieuwe grote stallen van intensieve veehouders, is naar de prullenbak verwezen.

De roep om een onderzoek kwam nadat de GGD vorige week in het Brabants Dagblad stelde niet gerust te zijn op mogelijke risico’s die intensieve veehouderijen met zich meebrengen.

Een beetje laks van Nieuwe Oogst of alleen afgegaan op eenzijdige informatie?

Op de foto’s van boven naar beneden: Spencer Zeegers verlaat het spreekgestoelte na zijn eerste termijn over de nWRO. Rechts een gedeelte van de PvdA-fractie. Veerle Slegers die gedeputeerde Rüpp interumpeert over LOG Graspeel. Daaronder Spencer die zijn tweede termijn uitspreekt. Hij heeft ook de foto’s van gisteren gemaakt.

Geef een reactie