Eerste commissie v/h jaar

Vandaag mezelf weer eens naar het provinciehuis gestuurd… de eerste commissievergadering Ruimte & Milieu stond op de agenda. Een overvolle agenda weer, met een eerste optreden van Gedeputeerde Van Heugten en CvdK Van de Donk.

Ik had eerst nog een appeltje te schillen over het verslag, want een toezegging van gedeputeerde Hoes n.a.v. een rondvraag van mij over De Heus in Ravenstein was nergens terug te vinden. Na beluistering van het audioverslag (klik hier) kon ik de toezegging letterlijk herhalen, waardoor deze nu wel in het verslag en op de toezeggingenlijst staat. En we een notitie tegemoet zien met daarin:

…een tijdsschema waarin wordt aangegeven waar we dan die tussentijdse  momenten hebben om – mocht men zich ergens niet aan houden – momenten zijn om in te grijpen.

Wie dit allemaal te vaag is: toe eind vorig jaar de provincie eindelijk wilde handhaven bij het veevoederbedrijf in Ravenstein werd zij teruggefloten door de Raad van State. Aangezien er weer een nieuwe ontwerpbeschikking aankomt en die wellicht weer aangevochten wordt belanden we weer in de vicieuze cirkel van milieuvergunning – aanvechten – overschrijden van productienorm – handhaven -terugfluiten door Raad van State – enz.

Provinciale Milieuverordening (PMV)
Dan stond de nieuwe PMV op de agenda. Een curieuze, want er was haast mee gemaakt, terwijl de aanleiding (de WABO, klik hier voor meer info) juist was uitgesteld. Veel zienswijzen door belanghebbende ingediend, vaak kritisch en alsof dit nog niet genoeg was is een oude bekende kwestie geregeld: die van het waterwingebied bij bedrijventerrein Elsenburg in Oss.

Korte schets: Enkele jaren geleden heeft de provincie in samenspraak met Brabant Water de beschermingszone voor het waterwingebied macharen uitgebreid waardoor bedrijven op de Elsennburg plotseling aan strengere eisen moesten voldoen. Na overleg kwam een oplossing: bedrijven, gemeente, Brabant Water en de provincie leggen allemaal € 1 miljoen op tafel om maatregelen te betalen die vervuiling van het grondwater moest voorkomen.

Nadat we bij de Osse Industriële Kring op gesprek waren geweest (klik hier) hebben we ook bij andere partijen ons licht opgestoken en die waren hogelijk verbaasd dat de Gedeputeerde voor de bedrijven – die wél getekend hadden voor maatregelen die grondwatervervuiling moesten tegengaan én om € 1 miljoen bij te dragen – een oplossing heeft geregeld. En die oplossing is een korte termijn-tekentafeloplossing. De bescherminsgzone wordt weer verkleind en Brabant Water mag de helft minder drinkwater winnen.

Ik heb gezegd dat als alle partijen tevreden zijn met een oplossing, de SP daar niet dwars voor gaat liggen. Maar vreemd vind ik het wel. Met hun volle verstand is destijds besloten de beschermingszone te vergroten, Waarschijnlijk niet zonder reden, want waar vind je nog een waterwingebied, grenzend aan een industrieterrein van de zwaarste categorie? En nu is dat niet meer nodig. Ik heb de Gedeputeerde gevraagd of deze oplossing ook duurzaam is. Hij vond van wel. Ik heb zo mijn twijfels.

Er ligt, zo bleek ook na contact met de BMF, nog een oude vervuiling met geneesmiddelen, afkomstig van Organon. Dat wordt uitgezocht en ook daarover wordt een notitie geschreven.

Toen bleken er ook nog enkele agrarische bedrijven benadeeld, en die spraken in. Want plots lagen zij ook in de beschermingszone en kwamen voor hoge kosten te staan. Ik vroeg – gesteun door het CDA – of de directeur van Brabant Water hier op kon reageren. En in een zucht en een scheet, tot verbazing van velen, werd toegezegd het probleem op te lossen.

Zoals gezegd, was de drinkwaterwinning Macharen een vreemde eend in de PMV-bijt. Maar er waren zoveel vragen (bijvoorbeeld over de handhaving van de regels) en er moest nog zoveel verhelderd worden in een (daar gaan we weer) memorie van antwoord, dat ik namens de SP heb gezegd dat het voorstel niet rijp is voor besluitvorming in Provinciale Staten. Helaas volgde de meerderheid ons hier niet in (of ze het er echt niet mee eens waren is een ander verhaal, maar coalitiebelangen, etc.).

Q-koorts
De technische voorbereiding van het Q-koortsdebat in Provinciale Staten stond ook op de agenda. Ik heb de tijd even gebruikt om links en rechts te peilen of men voelde voor uitstel van het discussiestuk over het milieubeleid (volgende week op de agenda van de extra commissievergadering), om eerst het interpellatiedebat te voeren over de uitlatingen van Gedeputeerde Hoes (zie hier).

Met mij waren meer Statenleden matig tot zeer enthousiast over zijn ‘revolutionaire ideeën‘. Aangezien de agenda weer eens niet afgewerkt kon worden, werden enkele anderen doorgeschoven en was er voldoende steun voor mijn voorstel om ná 5 februari pas over het toekomstige milieubeleid te discussiëren.

Geef een reactie