COC-heibel & primeur bij symposium

We hebben aanstaande woensdag een primeur bij het SP-symposium homo-emancipatie. De vandaag gekozen voorzitter van COC Nederland is tijdens het symposium lid van het forum namens die vereniging.

Echt lekker ging het zaterdag allemaal niet op de ledenvergadering van COC Nederland.

Wouter Neerings bij SP-symposium

Bij het symposium dat aanstaande woensdag in de Verkadefabriek gepland staat over homo-emancipatie (klik voor meer info op de folder rechtsbovenin deze pagina) was penningmeester Wouter Neerings van COC Nederland één van de forumleden. De penningmeester is vandaag tot voorzitter gekozen en volgt daarmee Frank van Dalen op.

Aan de vergadering ging het nodige gekrakeel vooraf. Zodanig zelfs dat de Volkskrant vandaag de afkorting als volgt weergaf: Crisis op Crisis (COC), origineel.

Dat er binnen en buiten de vereniging nogal wat tumult is ontstaan, maar desondanks toch met ruime meerderheid tot verkoop van het verenigingspand is besloten, leidt tot verschillend getinte berichten. Lees hieronder eerst het officiële persbericht van COC Nederland:

Roze Huis krijgt algemene steun van COC-ledenvergadering

DUO GAAT COC LEIDEN

Wouter Neerings en Vera Bergkamp gaan als duo gezicht geven aan COC Nederland. Zij zijn door de algemene vergadering van de homobelangenorganisatie gekozen tot respectievelijk de nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris/waarnemend voorzitter. ‘Een goed duo, dat de diversiteit van de achterban goed zichtbaar maakt’, zegt scheidend COC-voorzitter Frank van Dalen. Verder stemde de algemene vergadering unaniem in met het voornemen voor het oprichten van een Roze Huis in Amsterdam.

Provincial Parliament North Brabant - Wouter Neerings

Wouter Neerings

De opvolging van Frank van Dalen als voorzitter van COC Nederland vormde het hoogtepunt van een belangrijke ledenvergadering voor de homobelangenorganisatie. Tijdens de Roze Zaterdag in Tiel op zaterdag 28 juni aanstaande zal de voorzittersoverdracht publiek vorm krijgen.

Algemene instemming was er over de opzet van een Roze Huis door verkoop van het huidige pand aan de Rozenstraat in Amsterdam. ‘De oprichting van dit Roze Huis zal een impuls geven aan de homogemeenschap in Amsterdam en ver daarbuiten.’, aldus scheidend COC-voorzitter van Dalen.

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over het financiële tekort van ongeveer 1 miljoen euro in twee jaar tijd. Hoewel kritisch stelde de algemene vergadering unaniem de jaarcijfers 2006 vast. Het tekort is in twee jaar ontstaan door afboekingen van de jaren daarvoor in 2006 te nemen en door contributies van leden aan de lidverenigingen uit te keren en niet bij COC Nederland vast te houden. Ook is er fors geïnvesteerd in de nieuwe koers van het COC waarin ingezet wordt op sociale acceptatie van homoseksualiteit. Daarnaast is een nieuwe financiële administratie ingevoerd waarmee het COC voldoet aan de strenge normen voor non-gouvermentele organisaties.

En dan hieronder het bericht van GK Magazine, altijd bijzonder kritisch, niet in de laatste plaats omdat het zichzelf graag als emancipatiebeweging ziet:

Geen decharge aan COC-bestuur

Tijdens de algemene ledenvergadering van COC Nederland zijn vandaag een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. Als opvolger van landelijk voorzitter Frank van Dalen werd de huidige penningmeester Wouter Neerings benoemd. Vera Bergkamp wordt de nieuwe secretaris van de federatie, en tevens waarnemend voorzitter. Er moest een nieuwe secretaris worden gekozen omdat bestuurslid Quirine Disbergen compleet onverwachts tijdens de vergadering liet weten ook op te stappen. Zowel voorzitter Neerings als secretaris/waarnemend voorzitter Bergkamp zullen samen het gezicht naar buiten bepalen. Huidig bestuurslid Peter van Dijk wordt de tijdelijke nieuwe penningmeester.

De lidverenigingen gaven in de kritische vergadering het bestuur geen decharge voor de jaarrekening van 2006, die eerder bij de accountant ook geen goedkeuring had gekregen. De lidorganisaties willen er eerst zeker van zijn dat er bij de jaarrekening van 2007 niet ook lijken uit de kast komen. Pas na overleg in het najaar – als de boeken over 2007 zijn gecontroleerd – wordt het decharge opnieuw aan de orde gesteld.

Vera Bergkamp

Vera Bergkamp beloofde de aanwezigen te gaan werken aan meer transparantie. Van Dalen ging niet in op vragen over de ophef die is ontstaan over zijn privéleven met als argument dat hij ‘nooit op roddels commentaar geeft’ en dus ook niet zal ontkennen of bevestigen.

Het verzoek van de lidvereniging Breda aan bestuursleden om een deel van hun salaris als interim-managers terug te storten aan de noodlijdende vereniging werd door de betrokken bestuursleden afgewezen.

Op het allerlaatste moment in de vergadering – toen sommige lidverenigingen al vertrokken waren – werd op een vraag van Nijmegen meegedeeld dat de contributie over 2007 die aan de lidverenigingen zou moeten worden doorgestort, niet meer in kas zit. Die gelden – het gaat om een bedrag van 150.000 euro – kunnen pas betaald worden als de opbrengst van de verkoop van het COC-pand aan de Amsterdamse Rozenstraat binnen is.

Frank van Dalen

Frank van Dalen

Van Dalen, die de schijnwerpers nooit schuwde, kiest ervoor de voorzittershamer officieel over te dragen tijdens de Roze Zaterdag in Tiel, komende zaterdag. Hoeveel goed werk Frank van Dalen als voorzitter ook heeft verricht, hij laat wel een wrange erfenis na. Een grote financiële schuld die nu tot de verkoop leidt van het COC-pand in hartje Amsterdam. Het pand dat formeel in bezit is van een aan het COC gelieerde stichting, maar dat wel met het geld van de leden is aangeschaft. Dat doet veel mensen pijn aan het hart.

toegevoegd 22 juni:

Mijn eigen afdeling blijkt nu als enige een poging gedaan te hebben het bestuur naar huis te sturen om zo de verkoop van het pand ongedaan te krijgen. Ze kreeg daarvoor 0verigens van geen enkele lokale COC-vereniging steun. Wel was een motie aangenomen die regelt dat de ledenvergadering voortaan ook rechtstreeks zeggenschap heeft over de Albrechtstichting.

Overigens had COC Breda plotseling zonder tussenkomst van een Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden afgevaardigd: André van Wanrooij en Henk Krol, jawel, die van de Gay Krant. Het wordt hoog tijd dat de Brabantse COC’s zich letterlijk verenigen om zo een flink blok te kunnen vormen in de toekomst.

Geef een reactie