Welkom in (Cambodja) 2019

Welkom in (Cambodja) 2019

Terwijl we driftig de laatste taalfouten uit ons beleidsplan zeefden, kwam de rauwe realiteit hard binnen: of we de uitvaart wilden betalen van de 33 jarige jongen die we eerder medische hulp verleenden? Welkom in (Cambodja) 2019.

Eerder hadden we geld beschikbaar gesteld voor zijn behandeling in een kliniek. Hij had naast hiv, ook tbc opgelopen. En dat is uiteindelijk niet goed afgelopen. 33 jaar, het moest niet mogen. En heel ongebruikelijk in januari: nog 2 hulpverzoeken van jonge mensen met hiv die ziek werden en waarvoor noodhulp is aangevraagd.

Ook Cambodja 2019: meer dan hulp

Voorkomen is een te grote opgave voor ons, daar moeten we realistisch in zijn. Maar ambitie om meer te doen dan we de afgelopen jaren, hebben we wel. In 2018 hebben we meer geld ontvangen uit donaties, acties en fondsen dan ooit tevoren en we hebben besloten om daar meer mee te doen. Om te beginnen: we starten vanaf januari met een proef van drie maanden om ter plekke een lokale coördinator aan te stellen voor 50% fte. Dat zal niet alleen onze slagkracht vergroten, maar ook die van onze partnerorganisatie. Want de uren die resteren na het werk voor Untenu mag aan de eigen organisatie besteed worden.

European Peacock (Aglais io)

Onze coördinator ter plekke hoeft zich geen zorgen meer te maken om zijn eigen levensonderhoud, en kan zich richten op concrete doelen: naast noodhulp ook het opzetten van beroepsgerichte cursussen en het vinden van kandidaten voor betaalde stages. Daarnaast hebben we geld gereserveerd voor een terugkom/scholingsweekeinde van de lokale vrijwilligers. De laatste moet tijdens mijn verblijf plaatsvinden, zodat ik iedereen kan bijpraten wat er de afgelopen jaren samen is bereikt en wat we méér kunnen doen.

Hiermee hopen we een betere basis te leggen voor ons toekomstig werk én voor onze partnerorganisatie Bandanh Chakotomok (the National LGBT Network Cambodia).

Aan de slag in Cambodja

Dat betekent voor mij dat ik aardig wat te doen heb in Cambodja. Niet alleen moet ik voldoende videomateriaal verzamelen voor een campagne op de sociale media. Ik zal hierdoor waarschijnlijk niet de hele periode in Phnom Penh zijn. De vrijwilligersdag(en) zullen waarschijnlijk in Siem Reap plaatsvinden, en in Battambang wil ik proberen mensen te filmen die we geholpen hebben.

Daarnaast moet het afgelopen jaar geëvalueerd én het nieuwe beleid besproken worden met Bandanh Chaktomok. En we moeten het eens worden over de afrekenbare doelstellingen voor de betaalde coördinator. Aan ambitie ontbreekt het in ieder geval niet, de begroting en beleidsplan zijn vastgesteld en worden deze week nog op d ewebsite van Untenu gepubliceerd.

 

Geef een reactie