De provincie Noord-Brabant gaat samen met de provincie Zeeland en waterbedrijf Evides aan de slag om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan. Begin oktober stelde ik hierover schriftelijke vragen.

Dit persbericht ontvingen de statenleden zojuist:

Waterwinning Brabantse Wal

De drinkwaterwinningen op de Brabantse Wal zijn medeveroorzakers van verdroging op de Wal. De provincies Noord-Brabant en Zeeland en de drinkwaterbedrijven Evides en Brabant Water willen dit probleem gezamenlijk oplossen. Hiervoor willen de vier besturen op korte termijn een hoofdlijnenakkoord sluiten.
 
Dit akkoord is gericht op reductie van de drinkwaterwinning op de Brabantse Wal als onderdeel van een totaalaanpak in de strijd tegen de verdroging. Na ondertekening zullen mogelijke oplossingen verder uitgewerkt worden.

Nog niet zo lang geleden stelde ik het College van Gedeputeerde Staten nog vragen over de aanpak van de verdroging van de brabantse Wal. Gelukkig wordt er nu actie ondernomen. Vooralsnog geldt: eerst zien, dan geloven. Het blijven voornemens die ook nog eens verder uitgewerkt gaan worden. Het begin is er!

Geef een reactie