LHBTI- toestanden vandaag

Ik ben maar druk bezig vandaag. Vanochtend naar het provinciehuis om met enkele beleidsambtenaren te spreken over de voortgang van het LHBTI-initiatiefvoorstel.

En tussendoor werd ik weer gebeld over de Duintjes in Bergen op Zoom. Toeval bestaat niet, gisteren kreeg ik van Movisie het verslag van de bijeenkomst op de UvT n.a.v. het symposium dat ik vorig jaar organiseerde.

Initiatiefvoorstel LHBTI-beleid

Eerst maar het belangrijkste. In de toren (daar werken de beleidsambtenaren) was n.a.v. het eerste overleg over de ambtelijke ondersteuning die ik had aangevraagd bij het schrijven van het initiatiefvoorstel het e.e.a. uitgezocht. Ik had de behoefte om dit door te spreken en zo meldde ik me vanochtend weer ten provinciehuize.

Ik kreeg een mapje onder ogen waar afdrukken van bij elkaar gegooglede informatie over wat er in de provincie speelde. Er zat weinig bij wat ik al niet kende of wist. Ik kwam mezelf wel erg vaak tegen in de stukken, maar dat kwam door het symposium en dit blog. Verder kreeg ik naar aanleiding van het gegoogle een interessante notitie met wat initiatieven bij andere provincies en een aanbeveling hoe Noord-Brabant het kan organiseren in navolging van Noord-Holland. Dat sluit grappig genoeg goed aan bij wat ik al op papier had staan als uitgangspunten.

Het goede van zo’n sessie is dat je al pratende op zaken komt die je anders wellicht zou vergeten en die tóch interessant zijn. N.a.v. Brabant Bekent Kleur kwamen we op het provinciale diversiteitsbeleid (bestaat dat nog?) en de politieke keuzes die hierin zijn gemaakt. Altijd handig voor later, mijn voorstel moet namelijk nog wel aangenomen worden.

Er wordt wederom weer het nodige uitgezocht door de ambtenaren en door mijzelf. Ik zoek nog aansprekende voorbeelden van wat op homo-emancipatie in de provincie goed gaat. En dan het liefst van (allianties met) niet-roze organsiaties. Volgende week heb ik een schrijfafspraak en verder ga ik nog wat werkbezoeken inplannen op dit onderwerp.

Panel tijdens symposium in Verkadefabriek, juni 2008.

Movisie

Maar inmiddels is er wel wat gaande in het Brabantse regenbooglandschap. Al gaat het moeizaam. Her en der willen groepen samenwerken en dat is al weer beter nieuws dan een jaar geleden. Dus met de contactpersoon van Movisie ook maar een afspraak gemaakt om bij te praten.

De duintjes

Ik link maar even naar het artikel in BN/De Stem, dat was tenslotte de aanleiding voor iemand van Platform Keelbos om mij weer te bellen. In het kort komt het hier op neer: Bewoners ervaren overlast van contactzoekende mannen, niet per sé homomannen. De gemeente verkoopt het bosgebied aan het Brabants Landschap die het gebied gaat omvormen tot een duingebied. Met welk doel is de vraag? Plek weg, overlast weg? Of om te gan megatuinieren in de natuur?

Ik vroeg de mening van een bestuurslid van een plaatselijke milieuvereniging, en van de voorzitter van COC West-Brabant en belde even met de journalist (die kende ik nog van statenvragen over kolencentrales). Ik mailde uiteraard ook het Brabants Landschap en COC Nederland, maar van de laatste twee taal noch teken. Maar ik kreeg een uitgebeid bericht van de eerste twee.

Over de omvorming van bos naar heide- en duinlandschap was die heel duidelijk:

“De plannen om de Duintjes leeg te kappen, hebben tot doel de ‘oude’ situatie van begin vorige eeuw terug te halen. Dat is momenteel erg in de mode. Het is niet duidelijk of dat pure nostalgie is of dat het werkelijk zal leiden tot een verbetering van de biodiversiteit (als dat al de doelstelling is).

Het is in elk geval een plan dat tot mislukken gedoemd is: immers de situatie van 100 jaar geleden krijg je niet terug. Zelfs al kap je de bosjes, waarom zou er dan een ‘natuurlijk’ duinlandschap ontstaan? Er is geen zoute zeewind die de boel openhoudt, geen getijdewerking, maar wel eutrofiering door ammoniakdepositie . Er komt dus misschien wel zand maar zeker geen heide en zodra je ophoudt met ingrijpen, groeit de boel weer gewoon dicht.

Een typisch voorbeeld van het moderne streven naar maakbare knutselnatuur (of liever: omdat er wordt gestreefd naar een landschap van vroeger: Botoxnatuur). Ook kun je je afvragen of dat duinlandschap van toen wel natuurlijk was, ook toen werd er ingegrepen door vee in de duinen te laten lopen.

Echte natuur kan zijn gang gaan, wordt met rust gelaten en rijpt vanzelf uit. Je verzetten tegen de natuurlijke gang van zaken, kost klauwen met geld en is een gebed zonder eind. Ik denk dan ook dat dat het doel op zich is: natuurklussers betaald bezighouden, liefst met Brusselse subsidie.”

Eigenlijk uit mijn hart gegrepen. Daarom ben ik des te nieuwschieriger naar de mening van het Brabants Landschap. Die gaat naar het schijnt aankloppen bij de provincie voor geld om de omvorming te financieren. Dat komt dus nog een keer ‘langs’.

COC West-Brabant schreef uitgebreid dat er goed overleg was met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, de veiligeheidsmensen en de politie. Dat de overlast relatief meevalt, die piekt alleen enkele weken per jaar (ik vermoed wanneer de zon lekker schijnt). Eigenlijk valt het dus wel mee.

Maar dat was niet de conclusie van de journalist, maar die heeft een krant te vullen. En saai nieuws is geen nieuws. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de omwonenden (er staan een vijftal huizen) altijd onterecht klagen, alleen is dit vaak wel subjectief. Alleen de gedachte al aan wat er zich ergens in de bosjes afspeelt kan genoeg zijn voor een onbehaaglijk gevoel.

Voorlopig ga ik even uit van wat politie en COC melden en wacht ik rustig af tot Barbants Landschap met een subsidieverzoek komt.

Wel weer een mooi woord geleerd: botoxnatuur. Die hou ik erin.

Geef een reactie