GS antwoorden de krant

klik op het artikel voor een vergroting

De krant belde, of ik al antwoord had op mijn vragen (zie hier de vragen en zie hier de aanleiding) aan GS over het gezondheidsonderzoek. Ik wist niet meer dan dat het in de vergadering van Gedeputeerde Staten was besproken, maar in de openbare besluitenlijst stond nog geen clou van het antwoord. Maar zodra ik iets meer wist zou ik de journalist op de hoogte stellen.

Tot mijn stomme verbazing lees ik vandaag in de krant dat de journalist eerder antwoord krijgt dan de vragensteller. Vreemde gang van zaken en tegen de afspraken.

En wat moet ik verder met de antwoorden? GS maant de minister om op te schieten. Dat is wel het minste. Verder, maar de exacte antwoorden heb ík niet, maakt GS aan de SP niet duidelijk wat ze van zins is als Verburg géén onderzoek wenst naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij.

En daarover, beste blogvolgers, heeft gedeputeerde Rüpp zich eerder in de commissievergadering Ruimte en Milieu weer wel uitgelaten. Hij is voortdurend in gesprek met zijn collega’s van de reconstructieprovincies, maar wil nog niet vooruitlopen op het definitieve besluit van de minister.

Het wordt tijd een list te verzinnen, want dit heen en weer geschuif van verantwoordleijkheden moet een keertje ophouden. Let op mijn woorden: in mei komt de minister weer met een nietszeggend verhaal dat nog niet alles duidelijk is en wordt eenbesluit weer uitgesteld. Gedeputeerde Staten zullen ook hierop waarschijnlijk niet vooruit willen lopen door zelf een onderzoek te starten. Zoals een meerderheid van Provinciale Staten wel wil. Dat laatste is volgens het krantenartikel nog steeds het geval.


De 2e, 3e en 4e persoon links: CDA-ers Van der Doelen, Aarts-van de Loo en Van Vught. 

En daar heb ik weer mijn twijfels bij. Want het CDA voelt inmiddels door al het getut van de verantwoordelijken veel minder urgentie om GS te dwingen zelf een onderzoek uit te laten voeren. Het lijkt verdacht veel op een één-twee-drietje tussen CDA-Minister, CDA-Gedeputeerde en CDA-Statenleden.

En wie blijven achter in onzekerheid? De mensen die werken en wonen in ons buitengebied.

Geef een reactie