Beetje vreemde gewaarwording na het vragensaldo dat ik heb afgevuurd op Gedeputeerde Staten de afgelopen dagen. Dit was van maandag en staat vandaag in het Eindhovens Dagblad. Even klikken op afbeelding voor een vergroting.

This Post Has 5 Comments

 1. Beste Ron van Zeeland,

  Jullie suggereren in gesprek en/of overleg te zijn met vertegenwoordigers van de wijk Strijp n.a.v. de problematiek van de Asfaltcentrale.
  Al ongeveer 6 jaren zijn ik en een medestander het meest actief vanuit Strijp, tegen de KWS -asfaltcentrale.
  De SP word hiervan met hoge regelmaat, al jaren op de hoogte gehouden door onder andere, ondergetekende.
  Nooit en te nimmer is er vanuit de SP ook maar EEN enkele reactie gekomen.
  Wij weten niet met WIE ,en OF u uberhaupt in Strijp hebt rondgelopen.
  We zijn blij met alle aandacht maar jullie opstelling komt me wel erg hypocriet over.
  De enige partij die serieus aandacht aan de KWS-asfaltfabriek heeft besteed , blijft de LPF.
  Enkele van de giftige stoffen die de KWS dagelijks, tot 24u/dag verspreid zijn inderdaad dezelfde als ook in de oorlog tegen mensen werd gebruikt.
  Dat u dit feit om dubieuze politieke redenen wilt bagataliseren, puur om de LPF aan te vallen, zegt meer over de integriteit van de SP ,dan over de LPF.
  Vr grt, Rene

 2. Beste René,

  Voor de vakantie kreeg ik een mailtje van de Eindhovense SP. Zij zijn weer benaderd door een bewoner uit ’t Ven in de wijk Strijp.

  Omdat de provincie zoals dat heet, bevoegd gezag is (levert de milieuvergunning en controleert of de voorschriften worden nageleefd) leek het zinvol om mij daarbij te betrekken.

  En zo ben ik samen met Bernard Gerard, gemeenteraadslid in Eindhoven, vorige week op bezoek geweest bij een bewoner aan de Zeelsterstraat. En daarna zijn we naar KWS gewandeld.

  Als je dat betwijfelt, moet je dat zelf weten. Ík weet waar ik geweest ben.

  Of en wat er in de afgelopen jaren allemaal naar de SP is gecommuniceerd vanuit de wijk, daar weet ik niets vanaf. Ik weet alleen dat vanaf het eerste signaal dat mij bereikte, ik mét de Eindhovense SP aan de slag ben gegaan.

  Je verwijten raken kant noch wal wat mij betreft. En over de LPF: die luistert wellicht wel naar de bewoners, maar luisteren is nog altijd iets anders dan mensen naar de mond praten. Serieus aandacht besteden, betekent ook dat je geen onzin uitkraamt en mensen banger maakt dan nodig.

  Ik heb begrepen dat ik binnenkort weer wordt uitgenodigd als de SP in Strijp een buurtonderzoek gaat houden, misschien komen we elkaar dan wel tegen.

 3. Beste Ron,

  Je kon het toch weer niet na laten om er een politiek issue van te maken door je af te zetten tegen de LPF.
  Dat de bijna dagelijkse belasting van het Strijps luchtklimaat o.a. uit giftige stoffen bestaat uit WO11, waaraan Strijpenaren onmogelijk kunnen ontsnappen, zet je weg als “onzin”.
  Je bewering dat de LPF alleen maar “luistert” en verder niets doet is een politiek rookgordijn van een laag nivo om de lakse houding van de SP te verbloemen.
  Jullie maken er een politiek issue van voor eigen gewin, in plaats van die kankercentrale en corruptie en wanbeleid serieus aan te pakken.

 4. @ Rene,

  Als jij denkt dat ik voor politiek gewin:

  – mijn vrije avond opoffer voor een bezoek aan de wijk
  – vervolgens veel vrije tijd besteed om een milieuvergunning door te worstelen,
  – me ook een halve ochtend bij laat praten door een deskundige
  – 25 kritische vragen aan Gedeputeerde Staten stel

  Als jij denkt dat dat allemaal uit politiek gewin is, dan denk ik dat wàt ik ook antwoord, het toch weinig uithaalt.

  Toon mij a.u.b. het bewijs dt er kankerverwekkende stoffen worden geloosd in de lucht door KWS, dan heb je een punt. Ik heb de meetgegevens opgevraagd, als die het aantonen zal ik zoiets pas verkondigen.

  De Tweede Wereldoorlog erbij slepen (dat dééd de LPF in de brief aan B&W) vind ik ronduit smakeloos. Jij noemt het een rookgordijn.

 5. Afgelopen week heb ik uit onvrede mijn Lidmaatschap bij de SP opgezegd. Nooit maar dan ook Nooit heb ik gesproken over politiek gewin. Alles maar dan ook alles wat Ron heeft gedaan in onze zaak heeft hij gedaan omdat hij een hart heeft voor Milieu. Mensen zoals Rene hebben mij aan het denken gezet, en ik ben me af gaan vragen of ik me nog wel moet inzetten voor de mede mens en burgers van Nederland. NEE was het antwoord en stuurde een opzegging naar de vakbond en stopte per direct als Vertrouwenspersoon. Hier door heb ik zoveel tijd gekregen om die onzin net als die van Rene te kunnen lezen. In een forum bijeenkomst van het http://www.ed.nl over zinloos geweld in Eindhoven blaast de LPF hoog van de toren, terwijl de SP fractie netjes rondt kijkt in de zaal. Ook ik als buschauffeur haalde fel uit naar de Politie. Maar hoe het ook verliep ik bleef wel netjes. Na de avond sprak de LPF me aan en ik kreeg een kaartje in me hand gedrukt, met de woorden neem eens contact met ons op. Wahahahaha nee ik duwde de plaatsvervanger van de Politie een kaartje in de hand en daar heb ik wel contact mee gehad. De twee gesprekken gingen over Milieu en het Zinloos geweld. En ik moet zeggen dat heeft ons goed gedaan. Veel vrije tijd heb ik de afgelopen 10 jaar gestoken in het milieu. En ik roep van uit me hart dat RON dat ook doet, en dat op zijn manier en allemaal op vrijwillige bases, terwijl de LPF dat niet doet !! Dus RENE kom eens achter je rook gordijn vandaan en denk nuchter !!!!!!!

  Ook ik vindt het smakeloos dat jij de Tweede wereldoorlog erbij sleept, SCHAAM JE !!!

Geef een reactie