Onderstaand opiniestuk over homo-emancipatie (met dank aan de aanvullingen van Willy Lourenssen) staat vandaag in het Brabants Dagblad. Of BN/De Stem en het Eindhovens Dagblad het ook hebben opgenomen kan ik niet controleren.

 

DE HOMOKROEG KRIJGT STRAKS WEER LUIKEN VOOR DE RAMEN
Zelfkastijding van de jongste generatie homo’s is ongekend.

door Ron van Zeeland
De ingezonden brieven naar aan­leiding van de artikelen in onder andere het Brabants Dagblad doen het ergste vrezen voor de toe­komst. De zelfkastijding van de jongste generatie homo’s kent geen grenzen. „ Je moet hetero’s niet provoceren door hand in hand te lopen.”
Zo diep is de homo-emancipatie alweer weggezakt. Als gevolg van de recente golf van potenrammerij zakt de moraal van menig homo naar het dieptepunt. COC-voorzit­ter Frank van Dalen constateerde het ook al in deze krant. Je merkt al weer dat homo’s een lagere stem opzetten en zich meer macho gedragen als ze op straat een groepje tegenkomen. Hoe diep moeten we zinken? Dat men­sen zich uit angst anders gaan ge­dragen om problemen te voorko­men, vind ik erg, maar kan ik ie­mand moeilijk kwalijk nemen. Maar dat homo’s totaal onschuldig gedrag als hand-in-handlopen of een afscheidszoen gaan veroorde­len als ‘het provoceren van he­tero’s’ gaat wel heel ver. Geweld te­gen homo’s wordt door homo’s op deze manier goedgepraat. Je hebt het aan jezelf te danken.

Tien jaar geleden waarschuwden wij tijdens Dodenherdenking in een toespraak al dat het gedaan was met de mooie jaren. Als we op dat moment wat gedaan had­den aan bijvoorbeeld de terechte onvrede bij onder andere Marok­kaans- Nederlandse jongeren dan hadden we daar nu de vruchten van geplukt. Ik keur uiteraard het homofobe gedrag wat een deel van deze groep ten toon spreidt niet goed. Maar hadden we pak­weg vijftien of twintig jaar gele­den last van deze groep? Nee, toen kon het gebeuren dat bij het COC op nota bene een travestie-avond twee Noord-Afrikaanse mannen aan de bar kwamen zitten, genie­tend van rai- muziek! Kom daar nu nog maar eens om.

Onder aanvoering van rechtse poli­tici als Hirsi Ali, Verdonk en Wil­ders is de tweedeling in gang ge­zet. De laatste spant de kroon. In schriftelijke vragen rept hij onbe­schaamd van ‘Marokkaans tuig’. Hij is zelfs bereid om artikel 1 van onze Grondwet te schrappen om het mogelijk te maken deze groep mensen een ‘aparte’ behandeling te geven. De homo die nu nog zo naïef is om achter deze tot haat aanzettende politicus te lopen heeft niets van de geschiedenis ge­leerd. De problemen waar homo’s in Nederland nu mee kampen vra­gen om een intelligent antwoord en niet om veroordeling en stigma­tisering van een andere minder­heidsgroep. Niet het tegen elkaar opzetten van groepen in de samen­leving. Dat is nog nooit de oplos­sing van een probleem geweest. Maar ook linkse en christelijke po­litici geven verkeerde signalen af. Door discriminatie in de vorm van weigerambtenaren wettelijk goed te keuren. Of door homofees­ten in Amsterdam te verbieden, omdat de veiligheid van bezoekers niet gegarandeerd kan worden als er gelijktijdig een voetbaltoernooi is in de stad.

Als we er voor zorgen dat: – jongens en meiden met een niet-Nederlandse achternaam of kleur niet langer met een vage smoes afgewezen worden voor een stageplek of baan; – de werkloosheid onder allochto­nen evenredig is aan die van au­tochtone Nederlanders; – de welvaart in dit land eerlijk ver­deeld wordt en sommige groepen niet gedwongen worden in achter­standswijken op te groeien; – Marokkaans-Nederlandse jonge­ren geen reden meer hebben om zich af te zetten tegen alles wat Ne­derlands is (waaronder de vrijheid om homo te zijn).

Als we dat voor elkaar krijgen, zal de onvrede evenredig afnemen. Dan kunnen homo’s weer zichzelf zijn, zonder zich vrijwillig te kastij­den en zich anders voor te doen dan ze zijn. Dan hoeven de homo­bars niet, zoals 20 jaar geleden, op­nieuw voorzien te worden van ver­duisterde ramen en een deur waar je, na een paar keer goed om je heen te hebben gekeken, stiekem aanbelt om langs een brede por­tier naar binnen te schieten. Dan kunnen diegenen die willen de ro­ze driehoek weer met trots dragen.

Ron van Zeeland is SP-Provinciale Staten­lid in Noord-Brabant en was eerder voor­zitter van de COC- afdelingen Den Bosch en Oss.

This Post Has 4 Comments

 1. Het verhaal klinkt redelijk maar gaat uit van de idee dat meningen dingen zijn die je ontvankelijk kunt maken voor social-engeneering. Dit artikel gaat volledig voorbij aan de groei van het salafisme en Europa en de beweging onder vooral intellectuele Islamieten om terug te keren naar de ‘echte wortels’ van hun geloof die, menen zij oprecht, strijdig zijn met de westerse cultuur en samenleving. Dat is menen velen een zorgelijke ontwikkeling.
  Overigens ook moderne Nederlandse jongeren kunnen er wat van volgens een rapport van de WRR. Vooral hedenostisch levende jongeren zijn volgens de WRR ontvankelijk voor protofascistische ideeën. In deze brede ontwikkeling past ook het geweld van homo’s, het rammen van zwevers, en het zinloos geweld op uitgaansavonden. Iedere beschavende rem wordt door sommige jongeren in de moeilijke leeftijdsfase strijdig geacht met de zelf-expressie van het individu.
  Dat Marokkanen veel problemen opleveren moet iemand die weleens wat leest over het thuisland van de immigranten niet verwonderen, want dat is een ziek land met veel neurosen. Marokko moet nodig in behandeling, net als overigens menig ander land, als je een maatlat gaat leggen naast wat er aan zieke dingen gebeurt in een cultuur.
  Neen, dat van 20 jaar geleden is leuk gedacht, maar de wereld en de demografische verhoudingen zijn nu heel anders, totaal anders, en veranderen nog altijd. Het allochtoon aandeel in de bevolking was toen veel geringer als nu, en zal nog meer groeien. En het internet heeft zijn intrede gedaan, met terroristen-shopping. Kabeltv met anti-westerse sentimenten. De Nederlandse verdunning is dus lang niet zo groot meer, wil ik maar zeggen. Alles is veel complexer als de idee.. hadden we maar. Zo gaat het niet.

 2. Aanvullende opmerking: aangesproken door een bosschenaar die meende dat ik gemakkelijk praten had, want ik ben geen homo. Ja, maar ik maak al ruim twintig jaar mee, en om onnaspeurbare redenen, dat ik antisemitische uitlatingen naar mijn hoofd krijg als ‘jood’. Een keer ben ik door een Marokkaan met de dood bedreigd want hij zou alle joden wel kapotmaken. Die jongen was niet goed wijs. Ik kan me er dus wel iets bij voorstelllen, dat geweld op straat, en heb het ook keer meegemaakt. Echt zinloos geweld op een uitgaangsavond, en dan zet je het wel op een lopen. Wat bezielt mensen elkaar zo te benaderen, en is moraliteit alleen een kwestie van onderbouw regelen? Neen, van Zeeland is teveel moreel marxist en was het maar zo eenvoudig.

 3. Overal ter wereld zoeken mensen hun toevlucht in extremisme, vaak als gevolg van armoede. Het fundamentalisme kan niet voor niets gemakkelijk wortel schieten in landen waar de eigen bevolking wordt onderdrukt, weinig of geen politieke/democratische rechten heeft of in armoede leeft. Mijn stelling is dus: bestrijd de voedingsbodem van het fundamentalisme. Het simpel opleggen van een denkwijze werkt niet. Het tegen elkaar opzetten van mensen ook niet.

  De uitwassen, zoals het uitschelden en bedreigen, keur ik ten zeerste af. Ik heb het zelf namelijk ook aan den lijve meegemaakt. Ben er zelfs voor verhuisd. Het is heel gemakkelijk om een hele groep te veroordelen zonder naar de dieper liggende oorzaken te kijken. Er zijn ook vast meer oorzaken te noemen dan ik in het artikel heb genoemd. Ik heb de wijsheid niet in pacht.

  Gelukkig mogen we het in dit land ook niet eens zijn met elkaar, beste Oscar, zonder elkaar in de haren te vliegen. Ben trouwens nog nooit voor moreel marxist uitgemaakt.

 4. Hoi moreel marxistje, voorheen bekend als Ron,
  Ik vond dat je juist heel goed de vinger op de zere plek legde in je artikel. Het is niet genetisch bepaald dat sommige mensen iets tegen homo’s hebben, het heeft alles te maken met sociaal culturele en sociaal economische achtergronden. Door hier tweederangsburgers te creëren, creëer je een voedingsbodem voor fundamentalisme en daarmee dus ook voor onverdraagzaamheid en haat ten opzichte van bijvoorbeeld homo’s. En we staan erbij en kijken ernaar. Mijn idee is toch ook dat als mensen helemaal volwaardig worden behandeld, ze minder openstaan voor die anti-westerse websites e.d. waar Oscar het over heeft.
  Groet, Cecile

Geef een reactie