Brabant: het hok in


Zonder enig overleg met Provinciale Staten heeft ons dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten, een brief gestuurd aan de minister van Landbouw naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de beoren in de Peel die zonder milieuvergunning doorboerden.

Vandaag bericht het Brabants Dagblad dat het Brabantse poldermodel gereanimeerd is:

Bestaande rechten van veeboeren nabij Europees beschermde natuurgebieden (Natura 2000) moeten wettelijk worden gegarandeerd.

Een brief met deze eis stuurt het provinciebestuur van Brabant volgende week naar minister Verburg van LNV.

Dat gebeurt mede namens de boerenorganisatie ZLTO, Brabantse Milieufederatie (BMF) en de natuurbeherende instanties waaronder Brabants Landschap.

De voormannen van deze organisaties bogen zich vorige week met de provinciebestuurders Paul Rüpp en Onno Hoes over de stand van zaken met het beheerplan voor De Peel, waarin de bescherming tegen overbelasting met stikstof centraal staat.

Het hele stuk is hier te lezen. Het laat ook zien dat de Werkgroep Behoud de Peel heel wat kritischer is dan de Brabantse Milieu Federatie, die zich door GS weer aardig in het hok heeft laten praten:

Duizenden boeren in heel Nederland verkeren door de rechterlijke uitspraak in een onzekere situatie. “Onze mensen zitten op de schopstoel. Het vertrouwen in het proces is weg”, beschrijft ZLTO-voorzitter Antoon Vermeer de onrust onder de boeren die niet meer willen meewerken aan de totstandkoming van het beheerplan voor De Peel. Vermeer: “Onze gezamenlijke brief is een belangrijk signaal dat dit een onaanvaardbare situatie is, waar Verburg snel iets aan moet doen. Anders loopt de zaak uit de hand.”

Dat vindt ook BMF-directeur Jan van Rijen. “Als de milieurechten die golden op 1 oktober 2005 niet worden gegarandeerd, ontstaat een enorm juridisch loopgravengevecht en valt ook de basis onder het beheerplan weg.”

Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud de Peel: “Legalisatie van bestaande rechten kan alleen als aangetoond wordt dat dit geen veelbetekenend effect op een Natura 2000 gebied heeft, zoals de Europese Habitatrichtlijn en de NB- wet eisen. Dat moet in het beheerplan dus ecologisch goed onderbouwd worden”, stelt Van Opbergen.

Ik vind het echt niet passen om de Werkgroep nu de zwarte Piet toe te spelen. De vergunningverlener is hier nalatig geweest. Wat krom is moet nu niet recht gepraat worden.

Ook interessant is het tweede artikel in de krant van vandaag: ‘Burgers en boeren móéten met elkaar praten over hun plannen‘.

Geef een reactie