Bij de Raad van State (RvS) staan binnenkort de Brabantse Milieufederatie (BMF) en de provincie Noord-Brabant weer eens tegenover elkaar. Omlegging van een provinciale weg ten koste van natuur – ten faveure van de bereikbaarheid van een bedrijventerrein in Hapert.

Het is beladen omdat een meerderheid in PS vindt dat door de provincie gesubsidieerde organisaties met subsidiegeld tégen de provincie procedeert. Wij hebben steeds gezegd dat een kritische milieubeweging de provincie juist scherp houdt. Daar zou je blij mee moeten zijn.

Hier gaat het dit keer over:

Zitting over de vaststelling door provinciale staten van Noord-Brabant van de ‘Partiële herziening streekplan Noord-Brabant 2002, concrete beleidsbeslissing N284 Hapert’. Deze beslissing maakt de omlegging van de N284 mogelijk. De weg wordt onder meer omgelegd om het Kempisch Bedrijvenpark beter bereikbaar te maken. De stichting Lucht voor Hapert, de Milieuvereniging Bladel en de Brabantse Milieufederatie vrezen voor verslechtering van de luchtkwaliteit. Zij vinden dat de onderzoeken naar de luchtkwaliteit niet deugen.

De zitting gaat ook over de vaststelling door de gemeenteraad van Bladel van het bestemmingsplan ‘Kempisch Bedrijvenpark 2008’ en het exploitatieplan ‘Kempisch Bedrijvenpark 2008’. Het bestemmingsplan maakt een nieuw bedrijventerrein mogelijk. De stichting, de milieuvereniging en de milieufederatie zijn van mening dat de gemeenteraad een milieueffectrapportage (MER) had moeten opstellen om de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen.

Ook zijn zij bang voor verslechtering van de luchtkwaliteit door de komst van het bedrijventerrein. Verder zouden het landschap en de natuur worden aangetast. Tegen alle besluiten zijn zij in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In afwachting van de behandeling daarvan verzoeken zij de Raad van State de besluiten voorlopig te schorsen. (zaaknummer 200806151/7 en 200901350/5)

Geef een reactie