Eindelijk eens een commissie Beleidsevaluatie waar de meeste Statenleden aanwezig waren. Vijf van de vier om precies te zijn. Wel een nadeel: de discussie rond de onderzoekskeuze werd gedeeltelijk over gedaan.

Om 17.00 uur zaten Petra Paulides (CDA) en ik bij de begeleidingscommissie Subsidies, waar het eerste concept van het onderzoeksrapport besproken werd. Voor mij blijft het een onwennige toestand. Op de eerste plaats omdat ik halverwege een onderzoek ben ingestapt en dus niet alles vanaf het begin heb meegemaakt. Ten tweede omdat ik merk dat er (ook bij de Statenleden die lid zijn van deze commissie) nogal wat expertise is op het gebied van onderzoekensmethodieken. Zo komt het op mij over tenminste.

Daarnaast kom ik er nu achter dat twee van de leden ook ambtenaar zijn bij een gemeente en dat is ook een bijzondere positie. Wij onderzoeken de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleidsbeslissingen en zij staan in hun dagelijks werk aan de andere kant.

Maar goed, ik zal er wel ingroeien denk ik, al moet ik mezelf af en toe overwinnen om iets te zeggen omdat ik bang ben dat ik er finaal naast zit.

Na het gescheiden gedeelte komen de twee begeleidingscommissies bij elkaar voor een uurtje gezamenlijk overleg. Daar werd ook het andere onderzoek besproken, over bedrijventerreinen. Dat onderzoek is zo goed als afgerond en kan binnenkort naar Provinciale Staten. Hier waren Marusjka Lestrade (D66), Annegien Wijnands (PvdA) en Henk Kielenstijn (VVD) bij aanwezig.

Tot slot bespraken we de onderzoeksonderwerpen van volgend jaar. De reconstructie was bij de stemming vorige vergadering bovenaan geëindigd. Maar juist dit onderwerp kan politiek gevoelig liggen en zorgde voor de nodige discussie. De gevolgen (uitwerking) van de reconstructie worden nu pas zichtbaar. Denk maar aan de LandbouwOntwikkelingsGebieden (LOG’s) en de megastallen en je weet dat je vuurwerk in handen hebt. Tel daarbij op dat de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS – de snelweg van natuurgebieden) ook niet volgens plan verloopt en dan weet je genoeg.

Bij het tweede onderwerp konden we kiezen tussen BrabantStad en de Jeugdzorg. Ik was als laatste Statenlid aan het woord en de stand was 2-2. Het wordt dus Jeugdzorg, ook al is de onderzoeksvraag (niet onbelangrijk) nog niet helder. Niet dat BrabtStad niet interessant zou zijn, integendeel. Bij de vorige vergadering was er enige discussie omdat iemadn zei dat het een politiek onomstreden onderwerp zou zijn. Iets wat ik bestreed, omdat met name vanuit de SP en in toenemende mate ook bij andere partijen in gemeenteraden steeds meer kritische vragen worden gesteld bij het democratisch gehalte. Klik hier voor mee rinfo over BrabantStad.

Bij Marusjka Lestrade zijn wat foto’s te zien van de gezamenlijke vergadering. Overigens werd gisteren officieel afscheid genomen van de voorzitetr van de begeleidingscommissie Subsidies, Frank Bongers. Hij heeft een baan bij de provincie en dat gaat niet samen met de rol van onafhankleijk voorzitter.

Geef een reactie