klikken voor een vergroting

Wie de reacties hier bijhoudt had al gelezen dat de PvdA nog maar eens wil praten over de toekomst van de commissie Beleidsevaluatie (cie BE). SP en D66 weten wat ze willen. Daar is een fundamentele koerswijziging bij het CDA voor nodig. Een gesprek tussen SP en PvdA zal niet veel oplossen. Tenzij de PvdA bereid is om door te pakken en het CDA te laten weten dat het zó niet kan.

Maar de Christendemocraten hebben luid en duidelijk laten verstaan dat wie de macht heeft, ook bepaalt wat er onderzocht gaat worden. Ook zal stemt de cie BE zonder last of ruggenspraak, de meerderheid in Provinciale Staten (PS) beslist. En dat is in dit geval niet CDA en SP, maar gewoon CDA en VVD. Als het om landbouwbelangen gaat (want daar zat ‘em de crux in dit geval), gaat het CDA veilig rechtsom.

De SP is dus altijd bereid te praten, maar wat ons betreft komt er weer een SP-er in de cie BE als er ook écht iets te onderzoeken valt en de commissie daar zelf over kan beslissen. Tot dan toe laadt het CDA de verdenking op zich dat ze het wel best vindt zo. Men zit er niet echt verlegen om een kritische blik op het eigen beleid.

Geef een reactie