Begrotingsbehandeling

Afgelopen vrijdag vond de begrotingsbehandeling plaats in Provinciale Staten. Eén succes boekte de SP in elk geval. Nico Heijmans stelde voor om de begrotingsbehandeling voortaan anders te doen.

Met instemming van de meeste fracties wordt daarover binnenkort verdergesproken. Maar inhoudelijk schoten we slechts hier en daar een deukje in een pak boter. De CDA-VVD-PvdA-coalitie stemde als één blok tegen vrijwel elk SP-amendement en motie. Foto: amateurkunst die nu tentoongesteld wordt in het Provinciehuis.

Voor de vergadering sprak directeur Jan van Rijen van de Brabantse Milieufederatie ons toe buiten de Statenzaal. Of we a.u.b. niet zo krenterig wilden zijn bij de toekenning van geld ten gunste van ons Brabantse landschap. Ieder statenlid kreeg een biologisch geteeld krentenboompje mee. Ik heb het laten staan. Ons balkonnetje is daar niet echt geschikt voor (in tegenstelling tot onze vorige tuin van 50×35 meter…). Kijk op de webstek van de BMF en klik dan op actueel voor de toespraak van Jan van Rijen.

Mijn eerste begrotingsbehandeling

Voor mij was het de eerste begrotingsbehandeling die ik bijwoonde in Provinciale Staten. Het was een erg lange zit. En hoewel ik me erop had ingesteld, moest ik toch een paar keer even weg om niet helemaal weg te sukkelen. Op zo’n dag is de hoofdrol natuurlijk weggelegd voor de fractievoorzitters. Ook de nummers twee willen nog wel eens het woord voeren. Je mag namelijk maar twee keer over hetzelfde onderwerp interumperen. Verder vond ik het opvallend dat de grote partijen slechts 10 minuten hadden in hun eerste termijn. Erg kort om je hele verhaal neer te zetten. Voor mezelf was, zoals voor de meeste statenleden, weinig meer te doen dan opletten bij je eigen onderwerpen en wat loopwerk. Ik heb naast de SP-moties, ook een D66-motie over kleinschalige duurzame energie ondertekend (zie verder naar beneden). 

Een leuk moment was toen Birgit Verstappen (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) in haar eerste termijn een gedicht voorlas. Hilariteit alom toen gedeputeerde Paul Rüpp in zijn antwoord ook een gedicht voorlas (ergens kwam een vrouw met blonde haren op een bootje voor). Hij nodigde Birgit Verstappen uit voor zo’n boottochtje, ze hoefde heur haar niet te blonderen. Lachen, maar het kan niet de diepe kloof tussen Rüpp’s gedachtengoed en die van SP en PvdD over dierenrechten verhullen.

Lastenverlichting?

Hieronder een passage uit de eerste termijn van Nico Heijmans over de manier waarop CDA-VVD-PvdA de provinciale lasten wil verlichten:

De lastenverlichting via de motorrijtuigenbelasting. Voorzitter, dit is dan de uitkomst van de vele discussies en debatten die we gevoerd hebben over de besteding van de Essentgelden. SP en VVD hebben zich altijd voorstander betoond van het terugsluizen van deze gelden naar de bevolking. het principe dat overheidsbedrijven op zijn best kostendekkend mogen zijn, vinden wij een prima standpunt en het maken van winst op een eerste levensbehoefte wijzen wij af, zeker in een tijd waarin er ook in dit land nog sprake is van armoede bij vele huishoudens. maar. voorzitter, we werden het hier niet over eens: Want er waren ook Brabanders die geen energie via Essent kregen, en zo’n lastenverlichting behoorde toch aan iedereen toe te komen, en ook nog in gelijke mate, dat betoogden dan weer vooral het CDA en de PvdA..

Onbegrijpelijk dat de coalitie nu dan met dit voorstel komt, want het is natuurlijk een voorstel dat rechtstreeks voortvloeit uit het door hen opgestelde bestuursakkoord voortvloeit. Voorzitter, we hebben het over een bedrag van 53,5 miljoen voor de komende vier jaar. Hoe gaan we dat verdelen? De Fiat Panda-rijder ziet zijn lasten de komende vier jaar verlicht met het enorme kapitaal van € 17,60. Geweldig. Hoe zit het met de trotse bezitter van een Hummer? De bescheidenste weegt nog altijd ruim 2100 kilogram, waardoor zijn voordeel over vier jaar uitkomt op € 120,-.

Is dit evenwichtige en rechtvaardige lastenverlichting? De zuinige rijder krijgt nog geen 18 euro, terwijl de grootste milieuverontreiniger 7 keer meer krijgt aan lastenverlichting. Wat is dat voor signaal? Wat heeft dat te maken met rechtvaardigheid. Hoe geloofwaardig ben je nog als provincie met je milieubeleid? Is dit nou een deel van de uitkomst van de discussie over de besteding van de Essentgelden?
Voorzitter, onbegrijpelijk natuurlijk dat partijen als PvdA en CDA met zo’n oneerlijke en contraproductieve maatregel kunnen instemmen.

Nico Heijmans en Gonny Andreas
Nico Heijmans rijdt de vouwmobiel van Gonny Andreas naar beneden.

Milieu

Verschillende moties en amendementen gingen rond. Sommigen waren al aangenomen voordat ze worden ingediend. Zo krijgt een CDA-motie over afvalmining al bij voorbaat Statenbrede steun. Alle partijen ondertekenden de motie.

Afvalmining is vrij nieuw (dacht ik), andere partijen hebben hier al eerder energie in gestoken. Brabant kent ongeveer 600 (voormalige) stortplaatsen. In totaal zo’n 1200 hectare (ter vergelijking: 900 voetbalvelden). Door stortplaatsen een nieuwe bestemming te geven kun je dus ruimtewinst boeken. En ruimte is schaars. Twee (misschien wel drie) vliegen in één klap. Afval kan dienen om energie op te wekken; je creëert ruimte; hergebruik van nog bruikbare grondstoffen. Ik ben zelf laatst op werkbezoek geweest naar zo’n oude stortplaats, gelegen aan de Dommel. Misschien een mooi project om mee te beginnen. 

Kleinschalige duurzame energie

Het CDA kwam met nog wat opmerkelijks. In de commissie Ruimte & Milieu had ik eerder al gepleit voor het stimuleren van kleinschalige toepassingen van duurzame energie. Ik kreeg al eens steun van de VVD-fractie. Tegelijkertijd is D66 aan de slag gegaan met de mogelijkheid van waterkrachtcentrales in Brabant. In het collegeprogramma wordt juist ingezet op grootschalige duurzame energie, niet op kleinschalige. Juist het CDA kwam nu met een motie, samen met D66, die kleinschalige duurzame energie te stimuleren. Ik mocht de motie namens de SP mee ondertekenen. Later op de middag bleek het CDA de motie te willen wijzigen. Alle verwijzingen naar financiën werden geschrapt. Omdat het beter was dan niets, bleven we de motie steunen. Uiteindelijk trokken ze de motie helemaal in. Wel hebben Gedeputeerde Staten toegezegd ook naar kleinschalige initiatieven te kijken. Dat is een klein winstpuntje.

Gevaarlijke stoffen

Om GS een steuntje in de rug te geven stelde Nico Heijmans voor om een (liefst statenbreed aangenomen) motie op te stellen. Dat gebeurde. Aan Hetty Tindemans van GroenLinks de eer om de motie in te dienen. Die partij organiseerde onlangs een actie tegen het vervoer van gevaarlijk stoffen door de Brabantse steden.

Op de weblogs van collega’s Marusjka Lestrade en Annegien Wijnands is meer te lezen over de begrotingsvergadering. 

De kunstwerken zijn gemaakt door mevrouw D. Arts uit Uden (tweeluik boven) en de heer G. van Boxtel uit ‘s-Hertogenbosch maakte het onderste schilderij.

This Post Has 3 Comments

  1. Oh oh, wat baal ik er van vandaag juist ziek te zijn geweest zeg. Ik kijk uit naar het ‘later meer’ van je!

  2. Hoi Ron,

    Wat het CDA heeft vergeten te vertellen was dat de motie over afvalmining samen met D66 is opgesteld. In feite heb ik hem zo’n beetje geschreven! En de motie over kleinschalige energievoorzieningen heb ik niet ingetrokken ondanks dat het CDA uiteindelijk haar steun introk. Hij heeft het niet gehaald met 23 tegen 26 stemmen. Groetjes,
    Marusjka

Geef een reactie