Caribisch Nederland & erkenning huwelijken

Laat ik eens iets positiefs schrijven over de PVV. In antwoord op hun schriftelijke vragen over in Nederland gesloten huwelijken tussen personen van gelijk geslacht komt het kabinet nu met de antwoorden. Goeie vragen dus.

Caribisch Nederland & homorechten


Dat hier verworven rechten in de overzeese delen van het Koninkrijk zwaar bevochten moeten worden, bewijzen alle rechtszaken. Onlangs oordeelden uit Nederland overgevlogen rechters op Curacao nog dat een Nederlands lesbopaar weliswaar hun huwelijk daar moet kunnen inschrijven, maar een verzekering voor de partner zat er niet in. Klik hier voor de AD-column van Gerard Spong: ‘Rechters discrimineren homo’s’.

De nieuwe gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius moeten op termijn ook huwelijken tussen homo- en lesboparen sluiten. De nieuwe landen Sint Maarten, Curacao en het al bestaande land Aruba moeten hier gesloten ‘homohuwelijken’ erkennen – met alle rechten die eruit voortvloeien. Staatssecretaris Bijleveld in haar antwoord op de PVV-vragen:

Het gaat hier om twee te onderscheiden onderwerpen: de openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in het Caribische deel van het Koninkrijk en de gevolgen van de erkenning van dergelijke in Nederland gesloten huwelijken.

Ten aanzien van het eerste onderwerp: Het is aan de landen zelf om te bepalen of zij het huwelijk al dan niet willen openstellen voor personen van gelijk geslacht. Volgens de in het Koninkrijk geldende regels betreft dit een autonome bevoegdheid van de landen. Internationale verdragen dwingen ook niet tot het invoeren daarvan.

Over de openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht op de BES zal de Nederlandse wetgever op een later moment beslissen. Zoals bekend, is afgesproken dat de Nederlands-Antilliaanse wetgeving voorlopig van toepassing blijft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en dat deze wetgeving geleidelijk zal worden vervangen door Nederlandse wetgeving. Er zal daarbij zorgvuldig worden geanalyseerd wanneer deze wetgeving wordt vervangen en op welke punten van de Nederlandse wetgeving afwijkende voorzieningen moeten worden getroffen. De inzet van Nederland is om ten aanzien van de huwelijkswetgeving niet tot een afwijkende voorziening te komen (Kamerstukken II 2008/09, Aanhangsel nr. 1316).

Ten aanzien van het tweede onderwerp: Over de gevolgen van erkenning in de andere landen van het Koninkrijk is er naast de jurisprudentie van de Hoge Raad nu één uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof, die is gedaan in een specifiek geschil. Ik zal in eerste instantie in gesprekken met de verantwoordelijke ministers sonderen of het mogelijk is een onderlinge regeling te treffen over de reikwijdte van artikel 40 Statuut met betrekking tot authentieke akten en rechterlijke uitspraken. Een eerste aanzet hiertoe heb ik tijdens mijn reis in juni gedaan.

Voor de BES is mijn uitgangspunt dat daar geen onderscheid wordt gemaakt terzake van de rechtsgevolgen die worden toegekend aan een in Nederland gesloten huwelijk, ook als het een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht betreft. Aanpassing van de bij de Tweede Kamer ingediende BES-wetgeving is daartoe inmiddels in voorbereiding genomen.

De hele brief (pdf-formaat) is hier te lezen. Daarin staat ook een verkapte uitnodiging van het eerder genoemde lesbopaar om naar het Europese Hof te stappen. Wel een beetje goedkoop, maar meer zit er waarschijnlijk niet in. Autonome landen (ook al hebben ze toevallig hetzelfde staatshoofd) kunnen niet gedwongen worden bepaalde wetten over te nemen.

En blijkbaar hebben de huidige Nederlandse Antillen (het land) niet het fatsoen om de Nederlandse huwelijkswetgeving ten volle te laten gelden voor homo- en lesboparen. Dat moet blijkbaar afgedwongen worden voor de rechter. En dan te bedenken dat Zuid-Amerikaanse landen de Antillen ruimschoots voorbijhollen in gelijkberechtiging. Deze week stond zelfs Uruguay adoptie door homostellen toe.

Eén voordeel, het wordt zo wel steeds lastiger om met een beroep op de culturele identiteit van het Zuid-Amerikaanse continent homoseksuelen fundamentele rechten te ontzeggen.

This Post Has 3 Comments

 1. Hoi Ron

  ik ben erg benieuwd wat Spong vindt van het antwoord van de regering. Die heeft kennelijk dus zitten suffen bij de verandering van de staatsrechterlijke verhoudingen in het koninkrijk waar het om homo rechten ging. Nou ja, zijn die hetero’s wel buitengewoon consequent in 😉 Zie het gestuntel als het gaat om BES.

  Intussen levert het wel weer enorm veel ellende voor hole burgers op en die moeten dat allemaal weer zelf oplossen.

  Kennelijk geldt artikel 1 van de grondwet niet in het hele koninkrijk. En ook niet voor homo’s in het continentale deel van het land als ze zich in religieuze domeinen begeven of in de trouwzaal, want ook daar mogen ambtenaren vaak nog zelf bepalen of ze hole’s discrimineren of niet.

 2. Nog een nabrandertje…

  Dat de regering antwoordt op vragen van de PVV is niet omdat ze vindt dat het goede vragen zijn… De regering is gewoon verplicht vragen van kamerleden te beantwoorden. Maar dat weet je natuurlijk zelf ook.

  Dus ik begrijp niet goed waarom je die vragen goed vindt. Ik vind het gewoon weer PVV gestook bedoeld om in het publieke domein de anti-Antillen (“flikker die uitvreters, criminelen, omgekeerde rascisten toch uit het Koninkrijk”) sentimenten te voeden.

 3. @ Helm:

  Tuurlijk ben ik ook tegen het bashen van Antillen en Antillianen. Maar wat ik goed vind aan de vragen is dat het kabinet nu wel even kleur moet bekennen. Eerder sprak ze zich hier niet zo over uit.

  De werking van de Grondwet (die volgens mij voor het hele Koninkrijk geldt) wordt bij ons niet getoetst door een grondwettelijk hof. Dat zou wel goed zijn, dan was meteen duidelijk welke wet boven de andere staat (vrijheid van onderwijs, godsdienst, etc versus non-discriminatie) en hoever Artikel 1 van onze Grondwet eigenlijk strekt (geldt ‘welke grond dan ook’ ook voor homoseksuelen?).

  In dat geval zijn we snel klaar met de nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Die worden dan gehouden aan de Grondwet en gelijke rechten zijn bij de rechter te verzilveren.

Geef een reactie