Amsterdam Pride: de boot gemist

Op Amsterdam Pride willen tonen hoe LHBTI-vriendelijk je bent. Als minister weigeren discriminatie aan te pakken. Dan heb je de boot gemist.

Van Bijsterveldt wil naar Amsterdam Pride…

Minister van Bijsterveldt is o.a. verantwoordelijk voor het homo-emancipatiebeleid van dit kabinet en wil dus meevaren op de regeringsboot tijdens Amsterdam Pride. Daartegen is nu protest omdat de minister weigert een Tweede Kamermeerderheid tegemoet te komen die discriminatie in het bijzonder onderwijs wil verbieden en weigerambtenaren weigert te ontslaan.

Ik tekende de petitie op Facebook (causes heten die daar, de actie wordt in het Engels uitgelegd, klik hier) en prompt stond mijn naam in een artikeltje op GK.nl, zie hier. Inmiddels wordt op Facebook al opgeroepen tot allerlei acties langs de grachten als de boot met de minister passeert. Boe roepen en rug toe keren lijkt me een goed plan, maar waterbommetjes en rotte tomaten lijken me niet zo’n slimme acties om de minister te overtuigen.

Waarom grijpt de organisatie van de grachtenparade niet in? Een minister die discriminatie van homoseksuelen van staatswege toestaat, enkel om mensen dievanwege hun geloofsopvatting de wet niet respecteren de hand boven het hoofd te houden, zou wat mij betreft niet eens welkom zijn. Een democratische meerderheid in onze volksvertegenwoordiging is al lang tegen elke vorm van discriminatie.

…maar laat weigerambtenaren discrimineren

Elke ambtenaar die het in zijn of haar hoofd haalt een huwelijk te weigeren af te sluiten vanwege het geloof van het aspirant-bruidspaar krijgt terecht de zak. Als het om homo’s gaat heet discriminatie plots ‘een gewetensbezwaar’.  De wet is voor alle Nederlanders gelijk, gelijke rechten voor homoseksuelen zijn ook mensenrechten. Gelovigen moeten weten dat ze hun gewetensbezwaren thuis moeten laten als ze een openbare functie bekleden. Discrimineren mag niet, behalve dan als je een school bent op bijzondere grondslag (d.w.z. christelijk, islamitisch, joods of op een ander geloof gebaseerd). Dan mag je onder bepaalde voorwaarden leerkrachten en leerlingen buitensluiten omwille van hun homoseksuele voorkeur. Een schending van de mensenrechten dus.

Het slinkende CDA is ook nu nog bij machte haar wil in deze aan de meerderheid op te dringen. Hoe lang pikken liberale VVD’ers en de oh zo homovriendelijke PVV dit nog? Waarschijnlijk zo lang als dit Kabinet zit, met – niet onbelangrijk – de broodnodige SGP-zetel in de Senaat.

Oss - COC Noordoost-Brabant

Geef een reactie